Teď se v nich návštěvníci setkají i se studenty hradecké Filozofické fakulty, kteří tu budou provádět ojedinělý sociologický průzkum. A to jednou měsíčně.  „Studenti budou zjišťovat například, jaká je průměrná návštěvnost městských lesů. Z celkových údajů také určíme strukturu návštěvnosti rozdělenou na chodce, běžce, bruslaře a cyklisty," popsal průběh sociologického průzkumu zástupce ředitele Městských lesů Hradec Králové Radek Jůza.

Během roku, kdy bude sociologický průzkum probíhat, budou návštěvníci lesů dostávat i dotazníky. „Údaje z těchto anonymně vyplněných dotazníků nám dokreslí další velmi důležité skutečnosti o návštěvnících. Například, za jakým účelem a jak často lidé lesy navštěvují, jakému typu lesa dávají přednost nebo odkud do městských lesů přijíždějí. Dotazníky obdrží lidé v místech, kde je větší koncentrace osob, v blízkosti bufetů či u rybníku Výskyt," dodal ředitel Městských lesů Milan Zerzán s tím, že kompletní výsledky šetření budou příští rok.