Čtyřkilometrová stezka se sedmi informačními panely vede z Hájemství k Dětské ozdravovně a končí u přehrady Les království. S myšlenkou vytvořit naučnou stezku na revíru Hájemství přišel místní revírník Václav Lokvenc. „Nechtěli jsem vytvářet naučnou stezku tam, kde nechodí lidé, proto jsme využili stávající frekventovanou turistickou cestu a naše panely ji zpestřují“, uvedl Lokvenc. Informační panely s lesnickou tematikou mají lidem vysvětlit procesy, které v přírodě probíhají. Zároveň je každý panel věnován jedné konkrétní dřevině, která v jeho blízkosti roste.

Revír Hájemství u Dvora Králové nebyl zvolen náhodou. Důvodem je přítomnost Dětské ozdravovny a tím pádem i vyšší koncentrace dětí v průběhu celého roku. Součástí naučné stezky je netradiční terénní plastická mapa Krkonoš. „Královédvorsko je podhůřím Krkonoš, a tak pro nás bylo logické spojení hor a podhůří, aby děti věděly, co mají za humny“, řekl Lokvenc. Významné krkonošské toky jsou pojaty jako chodníčky, po kterých děti mohou chodit a poznávat hory „zevnitř“. Tato část naučné stezky je prvkem ekologické výchovy, na kterém spolupracovala Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí a finančně se podílel také Královéhradec­ký kraj.

Vybudování naučné stezky stálo šedesát tisíc korun. Vznik financovaly Lesy České republiky, s. p. v rámci Programu 2000. Ten slouží například k financování obnovy a údržby turistických cest a stezek, naučných stezek, odpočinkových míst nebo kulturních památek. „V letošním roce může být v regionech v rámci tohoto programu investováno na 60 milionů korun,“ uvedl Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesů České republiky.

Dnes od 13 hodin se mohou zájemci do Hájemství vypravit také. K vidění budou ukázky práce dřevařů, výcviku psů, vystoupení sokolníků, střelbu z luků nebo jízdy na ponících.Připraven je rovněž ekologický koutek se hřbitovem odpadků, ukázky skautingu nebo agility. V 15 hodin je připravena společná procházka naučnou stezkou s výkladem. Součástí procházky je odhalení památníku svatého Huberta, patrona myslivosti. V Dětské léčebně, která leží na trase stezky, je od 13 do 17 hodin připraven Den otevřených dveří k 80. letům existence zdravotnického zařízení.