Na zhruba dva kilometry dlouhé trase je čekalo jedenáct stanovišť, kde účastníci plnili různé úkoly.

Každé stanoviště patřilo nějakému zvířátku, o kterém se zájemci s ohledem k jejich věku něco zajímavého dozvěděli. Někde si mohli se zástupci fauny, převlečenými organizátory z turistického oddílu mládeže Pěšinky a Ostříži , také pohovořit. Někde děti skákaly jako žáby, jinde se zavázanýma očima lovily „hmyz“. Na závěr procházky ochutnaly i krupicovou kaši připravenou nad ohništěm. Kašičku převzaly z tlapek myšáka.

Akce byla, podobně jako její zimní verze, putování za tučňáky, určena prvňákům a dětem z mateřinek.