Do jejich řad zavítali na jedno odpoledne zástupci Městských lesů Hradec Králové. Povídali si s nimi o lese, o práci v lese, o zvěři, která v lesích žije a o výrobcích ze dřeva. Prošli s dětmi areál školy a řekli jim o rostlinách, keřích a stromech, které v jejím prostoru rostou. Mimo jiné řešili společně kvízy týkající se lesní problematiky.

„Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání dětí, mládeže, ale i dospělých a seniorů. Zábavnou formou pomocí her poskytuje informace o lese, o vztazích a o procesech, které v něm probíhají. Aktivity lesní pedagogiky jsou založeny na smyslovém prožitku, nejlépe přímo v prostředí lesa a na bezprostředním kontaktu s přírodou," vysvětlil ředitel Městských lesů Milan Zerzán.

Každý jednotlivec si tak vlastním objevováním, zkoumáním i tvořením rozšiřuje vědomosti nabyté ve škole, získává nové znalosti, dovednosti a postoje. Tyto aktivity zprostředkuje lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi. Důležitým úkolem je objasnit veřejnosti význam hospodaření v lese, aby lépe porozuměla práci lesníků.

Prozatím byly pro potřeby výuky upraveny v Hradci Králové prostory v rekreačním objektu Mazurova chalupa a hospodářské části hájovny Datlík.

V roce 2015 vykoupily Městské lesy od hradeckých škol 13 827 kilogramů žaludů a kaštanů. Plody byly použity jako krmivo pro zvěř v zimě.

Eva Ženíšková