Na březích a v okolí lesního rybníka Výskyt bylo v sobotu několik stanovišť akciové společnosti Městské lesy. Byl tady třeba stánek zaměřený na výchovu k lesnímu prostředí, jakási „lesní škola“, která se věnuje rozšiřování vztahu dětí k přírodě, či pracoviště seznamující návštěvníky s lesní zvěří.
 
 
Podle dochovaných materiálů město Hradec Králové získalo okolní lesy jako dar od římského krále Albrechta. Hradec Králové byl v té době věnným městem královny Elišky Rejčky a veškeré výnosy z lesů královna používala na pokrytí provozu svého sídla a rozvoje Hradce. Dnes akciová společnost Městské lesy hospodaří na ploše 3850 hektarů.
„Město během historie o své lesy několikrát přišlo, ale od roku 1991 s nimi opět hospodaří. Od roku 2002 pak působí akciová společnost Městské lesy. Návštěvníky jsme nyní seznámili s naší činností, například s myslivostí, i rybníkářstvím,“ vysvětlil Milan Zerzán. Zdůraznil, že hlavním posláním a cílem je vytvářet v lesích v okolí města rekreační zázemí obyvatelům Hradce Králové a vůbec všem návštěvníkům lesa. A tak se v těchto dnech začne s budováním dalšího altánku, zastávky oddechu s otevřeným ohništěm. Trasa Hradečnice, vyasfaltované cesty městskými lesy, slouží cyklistům, in– line bruslařům a běžcům.