Členy rady jmenuje a odvolává generální ředitel LČR. Ve středu to řekla mluvčí LČR Šárka Kubelková.

LČR patří asi polovina lesů v zemi. Radu tvoří zástupci vysokých škol, státních organizací, výzkumu a dalších institucí z Česka i zahraničí. LČR dnes zveřejnily jména 17 členů rady. Jsou mezi nimi například profesor České zemědělské univerzity Luděk Šišák, ministr kultury Václav Jehlička, člen představenstva Bavorských státních lesů Rudolf Freidhager či ředitel Lesů Slovenské republiky Josef Mindáš.

Mezi zveřejněnými členy rady nejsou žádní představitelé českých lesnických firem či svazů. Členové rady budou svou funkci vykonávat bezplatně. Rada se bude scházet k zasedání podle potřeby, nejméně dvakrát do roka.

Rada bude generálnímu řediteli předkládat například návrhy na strategické změny a cíle státního podniku a návrhy na uplatnění tržních principů při řízení lesního hospodářství. Nový orgán se také bude zabývat ochranu přírody a předkládáním témat výzkumu a vývoje pro grantovou agenturu LČR.

LČR se od roku 2004 potýkají s problémem řádného vypsání tendrů na lesnické práce. Všechna výběrová řízení, která podnik od té doby vyhlásil, vždy některá část lesnických firem kritizovala a označovala je za netransparentní a nezákonná. Postup LČR v minulých tendrech označily za chybný i Evropská komise a český antimonopolní úřad.

Také poslední tendry, podle kterých by se mělo ve státních lesích pracovat od ledna 2008, firmy u antimonopolního úřadu napadly.

Za poslední čtyři roky měly LČR čtyři generální ředitele, nyní ministerstvo zemědělství vybírá pátého. V hospodaření LČR letos čekají propad zisku na 400 milionů z 1,7 miliardy korun.