Pluk jako takový byl založen 1. 11. 1928. Zároveň byl jmenován jeho velitel, plukovník polní pilot letec Robert Schwarz. Protože Schwarz učil v té době na škole, převzal prozatím jeho funkci podplukovník Bedřich Starý. K vlastnímu formování pluku Bedřichem Starým došlo až 1. září roku 1929 na pražském letišti Kbely. Krátce po založení se začala psát i jeho kronika. Prvním kronikářem se stal kapitán polní pilot letec Rudolf Pachner a první zápis pořídil 20. října 1929.

Všechny díly o letišti čtěte Z D E.

První známé složení velení Leteckého pluku 4 je zaznamenáno právě v této kronice. Velitelem se stal plukovník polní pilot letec Robert Schwarz, jeho zástupcem podplukovník polní pilot letec Bedřich Starý, pobočníkem velitele kapitán Karel Vaníček, technickým pobočníkem a kronikářem kapitán polní pilot letec Rudolf Pachner. Do funkce plukovního lékaře byl jmenován major lékař dr. Boh. Pelinka, plukovním hospodářem se stal kapitán Jaroslav Tulka a proviantním náčelníkem poručík Antonín Biskup.

Základem pluku byla třetí peruť s letkami 11, 36, 38. Ta měla od 1. 10. 1929 přečíslovány původní letky na 14, 40, 41. K této peruti patřila také technická a náhradní letka. Letecký pluk 4 sídlil prozatímně v Praze - Kbelích a byl určen pro Hradec Králové, kde se letiště teprve začínalo stavět.

Letouny a další vybavení, ze kterých se začínal stavět Letecký pluk 4: 14. letka měla 5 letounů A–11; 40. letka neměla v té době žádné letouny, protože Devoitiny–1 byly dány k úpravám do závodu Avia, kde se zesilovaly určité části draku letounů; 41. letka čítala 10 letounů BH–21. V autoparku bylo jedno osobní auto Tatra, pomocné auto Praga – Break, lehké nákladní auto Praga R, těžké nákladní auto Praga Va a motocykl Itar s přívěsem. Pohonné hmoty pro autopark dodával a účtoval Letecký pluk 1 TGM. Velitelem 41. letky se stal škpt. ppl. Kněžikovský a zastupoval jej velitel cvičné letky škpt. Tjunikov.
Od 10. března 1930 nastoupil fyzicky u Leteckého pluku 4 jeho velitel plk. R. Schwarz. Pplk. Starý se stal předsedou hospodářské správy pluku. Letecký pluk 4 měl také povětrnostní stanici č. 6 v Milovicích, tu však předal Leteckému pluku 1 TGM a dostal za ni do Hradce Králové stanici č. 4.

V dubnu 1930 dostal Letecký pluk 4 dva letouny Š–6. Toho roku se také prováděly na střelnici v Malackách na Slovensku ostré střelby a bombardování. Při bombardování se používal zaměřovač collimateure chrétien a dvouzámkový cílič Pantof. Po průměrných střelbách se konstatovalo, že kromě závad na kulometech Lewis a Vickers, kde se vzpříčily nábojnice, nedošlo k podstatným závadám. Střelba se prováděla synchronními kulomety a bylo zjištěno, že u letounů Ab–11  po  vystřílení 5652 nábojů došlo ke čtyřem případům prostřelení vrtule a u BH–21 po vystřílení 7137 nábojů byla prostřelena vrtule třikrát.

Generál Čeček měl pohřeb 5. června 1930, hned na to 8. června 1930 kapitán polní pilot letec Malkovský, který zahynul při katastrofě na mítinku v Karlových Varech. Na oba pohřby byli vysláni zástupci z Leteckého pluku 4.

Seriál vzniká za podpory a. s. Letecké služby Hradec Králové
Historii letectví zaznamenal Zdeněk Doubek. Pro čtenáře upravila Helena Rezková.