Vážení čtenáři,
rád bych vás informoval o současném stavu a dění na královéhradeckém letišti.

Provozovatelem letiště LKHK je společnost Letecké služby Hradec Králové a.s., která byla zřízená městem Hradec Králové jako vlastníkem letiště. Oprávnění provozovat letiště vydal Úřad pro civilní letectví Praha dne 24. 10. 2007.

Koncem téhož roku převzaly Letecké služby Hradec Králové a.s. letiště a Úřad pro civilní letectví provedl audit s cílem zjistit skutečný stav letiště. Výsledkem auditu bylo 75 závad, které by mohly ohrozit letový provoz. Všechny závady byly v průběhu roku odstraněny, a mohli jsme začít realizovat plány na zvýšení kategorie letiště.

Jednalo se především o kompletní rekonstrukci dráhového světelného systému umožňující noční provoz, dovybavení letištní věže požadovanou speciální technikou, opravu žlabů, kanálů vzletových a přistávacích drah, včetně kompletního nalajnování dráhového systému letiště. V neposlední řadě i rekonstrukce letištních budov v neveřejné části letiště. Jednoduše řečeno: letiště se začalo oblékat do nového kabátu.

V současné době má letiště statut veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí shengenského prostoru.

Kategorie letiště je 2B (možnost přistání letadel do rozpětí 24 m). Z pohledu statistických čísel je nutné uvést, že průměrný počet přistání na letišti se ročně pohybuje kolem 13 000, z toho přibližně 350 přistání je ze zahraničí. Dráhový a pojížděcí systém je schopen díky únosnosti a ostatních parametrů přijímat i větší letadla s větší tonáží – Boing, Airbus, Antonov i další.

Až padesát tisícovek lidí

Na letiště se po mnoha letech vrátil také letecký den, IFD nebo CIAF s průměrnou návštěvností kolem 50 000 lidí, za zmínku stojí již tradiční akce – Truck Fest.

V letošním roce se bude opět konat akce OPEN SKIES FOR HANDICAPPED. Jedná se o akci pro naše handicapované spoluobčany, kde kromě bohatého kulturního programu zabezpečujeme také vyhlídkové lety letouny Armády ČR a letouny našich uživatelů letiště.

Tato akce je ojedinělá v celé České republice a podle dostupných informací také v Evropě, ale bez podpory Armády ČR, která zdarma poskytuje dopravní – transportní letadla i vrtulníky, by se nedala vůbec uskutečnit.

Naše letiště, kódové označení LKHK, je velice vhodné pro akce podobného zaměření a širokou veřejností jsou vnímané velmi pozitivně. Snahou letecké společnosti a současné politické reprezentace města je vybudovat regionální letiště, které by sloužilo především hradeckému regionu. V blízké budoucnosti chceme nabídnout obyvatelům regionu možnost létat do zajímavých destinací nebo na dovolenou. Problémem ovšem je, že letiště v současné době není vybavené požadovaným navigačním systémem umožňujícím přistání letadel za špatných povětrnostních podmínek, což je jeden z nejdůležitějších požadavků pro charterové lety nebo pro pravidelnou leteckou dopravu.

Celých sto procent vlastní město

Mnohé čtenáře jistě napadne otázka: …proč další letiště, když dvacet kilometrů od Hradce Králové je pardubické letiště?

…ano, logická otázka, ale musíme si uvědomit, že hradecké letiště je naše letiště vlastněné 100 % městem Hradec Králové. Pardubické letiště nikoliv, je majetkem státu a patří Armádě ČR a slouží jako diverze pro vojenské letouny AČR – třeba pro bojové letouny řady Gripen z letiště Čáslav. V Pardubicích je takzvané letiště se smíšeným provozem, kde provozovatel letiště je Armáda ČR a to je v mnoha důvodech a hlavně v rozvoji letiště velice nevýhodné.

V naší republice již nikdo nevybuduje další letiště podobného charakteru, a to není důvod jen ekonomický (částka se pohybuje v několika miliardách), ale jsou to problémy, jak s umístěním ranveje a letištních technologií, tak i s ekologickou zátěží, kde jsou velmi přísná nařízení na odvod děšťových a srážkových vod, v případě letecké havárie i ropných produktů do speciálních letištních lapolů, dále pak výkup pozemků cca 500 ha, inženýrské sítě nebo letištní komunikace.

My toto vše již máme, včetně zabezpečení i městské hromadné dopravy přímo na letiště.

Konkurovat blízkým Pardubicím? Ale ne

Hustota letišť v západní Evropě je daleko vyšší a přece fungují. Není zájmem konkurovat letišti v Pardubicích. Zájmem je využívat naše letiště pro charterové a výcvikové lety, servisní a zkušební lety, vyhlídkové a výsadkové lety. A především v případě potřeby i zabezpečovat IHZS v oblasti výcviku speciálních jednotek pro zvláštní určení nebo humanitární pomoci a Červeného kříže s dopravními lety do krizových oblastí po celém světě.

Letiště Hradec Králové je letiště s nejmladším dráhovým systémem v republice a jeho rekonstrukce byla ukončena v roce 1987.

Od této doby využívaly letiště převážně letouny řady MiG a Su. Po odchodu armády zde létaly hlavně letecké školy a letouny kategorie GA s tonáží do pěti tun, a proto dráhový systém letiště je stále velmi zachovalý.

Hradecké letiště má ohromný potenciál dalšího rozvoje v návaznosti třeba na výcvikové středisko, blízkost nové dálnice a přiváděče, na městskou hromadnou dopravu vedoucí až k letišti. Má velmi kvalitní betonovou dráhu s možnými parametry pro přístání i letounů s vyšší tonáží.

Bude to pro Letecké služby Hradec Králové a.s. a statutarní město Hradec Králové nelehký úkol, ale jsem přesvědčen, že ho zvládneme ku prospěchu našeho rozvíjejícího se regionu a města Hradce Králové.

Vědomosti historika Zdeňka Doubka

To je asi ve stručnosti vše o současné situaci na královéhradeckém letišti. Nerad bych ale zapomínal také na jeho minulost a na mé kolegy, kdy jsem ještě, jako příslušník letky FOTOLET začínal svou leteckou kariéru na letounech L–410 FG na tomto ve své době ještě vojenském letišti.

Rád bych se vrátil úplně na začátek, kdy toto letiště vznikalo a kdy se z Hradce prováděly první lety. Obyvatelé města Hradce Králové by měli znát minulost letiště a také si myslím, že to těm našim letcům i trochu dlužíme.

Proto jsme se rozhodli společně s historikem Zdeňkem Doubkem zpracovat seriál – historii létání v Hradci Králové, který bude pravidelně vycházet v Hradeckém deníku po celý rok. Rozhodli jsme se oprášit i zastaralé návrhy na vytvoření leteckého pomníku našim letcům, kteří nasazovali své životy ve válce i po ní. Tento projekt je znovu oprášen a společně se sochařem panem Bláhou jsme vytvořili první grafické návrhy nové podoby pomníku.
Pomník by měl dominovat před starou řídicí věží, která je symbolem letiště.

Doufám, že příznivce létání, a nejen je, touto historií potěšíme a společně vzpomeneme na začátky létání v Hradci Králové.
Letu zdar a všem příznivcům létání svobodné nebe!

Roman Zindulka,
ředitel a předseda představenstva
Letecké služby Hradec Králové a.s.