Ještě před zahájením stavby vlastního letiště ve Věkoších bylo možné spatřit nad Hradcem Králové letadla při vojenských nočních letech.

Jeden z prvních se uskutečnil už v roce 1926 z Prahy do Kolína, Hradce Králové a zpět. Letci odlétli z Prahy ve 21 hodin, vzlétli do výše 1000 metrů při rychlosti 120 km/hodinu. Při příletu nad Hradec Králové rozsvěcoval pilot velké přistávací reflektory. Později se letci z novin dozvěděli, že to někteří hradečtí obyvatelé považovali za zvláštní velké hvězdy. Letouny se nad Hradcem otočily a vrátily do Prahy. Jedním z těch, kteří podrobně popsali start a celý průběh nočního letu, byl poručík a polní pozorovatel Václav Langer.

Stavba vojenského letiště ve Věkoších zdárně pokračovala. Stavební dozor prováděli podplukovník Horáček a major Klenka. V roce 1931 se dokončila betonová budova prvního hangáru. Kolaudace proběhla za přítomnosti generála J. Nosála, přednosty stavebního oddělení Ministerstva národní obrany.

Kasárna byla v roce 1931 pod střechou


Dokončovala se také druhá budova hangáru, hotová byla i tunelová střelnice pro nastřelování leteckých kulometů. Dále se stavěl železobetonový sklad a letecký maják. Zdárně pokračovala také novostavba kasáren, která byla, v tomto roce již pod střechou, a započalo se se stavbou prvních dvou gážistických domů o dvaceti bytech. Ty měly být hotovy v září, stavěl je Stanislav Novotný z Hradce.

Po jejich zprovoznění se měl do Hradce Králové přestěhovat celý Letecký pluk 4, jehož zbytek se dosud tísnil v Praze. Výstavba domů pro gážisty stála 15 milionů korun.

Konečná fáze stěhování Leteckého pluku 4 z Prahy do Hradce započala 26. září 1931, a to příjezdem vlaku do stanice Předměřice nad Labem, kdy přijelo 100 vojínů s oděvním skladištěm a dalším zařízením.

Odvodnění silnic v okolí letiště prováděla vojenská správa po získání povolení k zasypání otevřených příkopů a odvodnění silnice mezi Rusekem a Pouchovem. V Hradci Králové byl ustaven v srpnu 1931 Výbor obrany obyvatelstva a Hradce Králové s okolím proti leteckým útokům.

Letecký pluk 4 čítal na královéhradeckém letišti asi 40 důstojníků, 46 rotmistrů a několik délesloužících, dále 886 vojínů. K tomu je nutno připočítat rodinné příslušníky z gážistických domů, a tak město rozrostlo asi o 1000 obyvatel.

V roce 1930 žilo na Královéhradecku 70 613 obyvatel, což byl výrazný nárůst proti roku 1921, kdy se tady napočítalo 58 654 obyvatel.

Civilní letiště se také pomalu rýsovalo


Současně s vojenským letištěm pokračovala v roce 1931 ve Věkoších i výstavba letiště civilního. Na již skoro hotovém letišti se sešla komise k posouzení hlediska letecko-technického a navrhla schválení již postavených objektů. Za Letecký pluk 4 byli přítomni plukovník Robert Schwarz, pozdější velitel Leteckého pluku 4, a major Snášel.

Seriál vzniká za podpory a. s. Letecké služby Hradec Králové