Tehdy se uspořádal letecký den a finanční prostředky z jeho výtěžku se použily ke stavbě vlastního hangáru, později vystavěného na volné ploše jihozápadně od Ruseku.

Hlavní náplní Aeroklubu v Hradci Králové byla výuka základního pilotního výcviku a hlavně výchova dorostu – těch, kdo chtěli po nástupu na vojnu sloužit u vojenského letectva. K výcviku se používala letadla A – B1 a Š – 34.

Nový hangár aeroklubu pro dvě letadla byl postaven v roce 1934. Parkovaly v něm letouny s imatrikulačním označením OK – HAA a OK – HAB.

K Národnímu letu Republiky Československé se v září 1934 přihlásilo 50 letounů. Hradecký Aeroklub přihlásil letoun BH 11 OK – HAA pilotovaný praporčíkem Landou a spoluletcem, členem Aerokulubu Františkem Králem. Všechna letadla proletěla nad Hradcem Králové v době od 6.00 do 9.00 hodin, kdy sportovní komise prováděla časové měření.

Hradecký Aeroklub také uspořádal 21. listopadu 1934 o 20. hodině v Palmové zahradě Grandhotelu první společenský večer. Další národní let byl vyhlášen v září roku 1935. Tehdy se znovu přihlásilo 50 letounů. Z hradeckého Aeroklubu to byla letadla Praga E 114 OK – HAE s praporčíkem B. Landou a F. Králem, dále Š 239 OK – LEK se škpt. Prchalem a Ing. Žabkou a BH 11 OK – HAA s četařem Bobkem a R. Vančurovou.

První den odstartovalo 50 letounů směrem na Hradec Králové. Celostátní soutěž Národního letu Československem se konala také začátkem října 1937, kdy na hradeckém letišti přistávalo letadlo pražského Aeroklubu Š 329 a s posádkou Ing. Havelka – Hirsch. Letoun se převrátil a značně poškodil. Oba letci se zranili v obličeji. Také v tomto roce se letu účastnili členové Aeroklubu Hradec Králové, studenti Vladimír Snížek a Miroslav Schejbal s letounem Zlín XII OK – HAI. Při soutěži v hospodárnosti letu se dostali do mlhy nad Karlovými Vary a ztratili orientaci. Z mlhy se snesli a přistáli v Annabergu v Německu, kde byli „vřele“ přivítání místním gestapem. Následovalo fotografování, výslech a nakonec noc strávená na slámě, dostali tady jen náhražkovou černou kávu – odvar ze žaludů. Ráno je policie vyprovodila za hranice. Letoun, který se při přistání trochu poškodil, byl dopraven do Hradce Králové později.

Vedení Aeroklubu provádělo nábor do letecké školy za těchto podmínek. Pilotní výcvik až k získání pilotního diplomu letce sportovních letadel stál na nákladech a pojištění 6000 korun. Po absolvování tohoto výcviku bylo umožněno přijetí do druhého ročníku vojenské letecké školy v Prostějově. Osoby, které do této školy chtěly nastoupit, nesměly k 1. 10. 1935 překročit věk 21 roků a nesměly být mladší 19 roků. Výcvik v Prostějově prováděli vojenští odborníci Leteckého pluku 4.

V tomtéž roce se prováděla i jiná agitace pomocí letadel. Například v Hradci Králové letouny shazovaly letáčky Národního sjednocení, a to s volební agitací. Přátelský let Aeroklubu na trase Praha – Hradce Králové se konal 19. 5. 1935. Po uvítání polního pilota pplk. J. Berounským odevzdali hosté Hradečanům propagační materiál pro akci „Tisíc nových pilotů“. Po prohlídce města odletěli zpět. Při zpáteční cestě musela nouzově přistát Božena Bílková s letounem OK – IPG. K události byla ihned přivolána letecká pohotovost Leteckého pluku 4. Ti letoun rozmontovali a odvezli do leteckých dílen. Odstranili závadu a pilotka odletěla druhý den do Prahy.

Zdejší Aeroklub zahájil v srpnu 1935 klubovou akci, jejímž účelem bylo získat nové členy. Společně s Masarykovou leteckou ligou v Hradci Králové plánoval, že v roce 1936 získají více než 1 000 členů, a to i přes silně nepříznivou situaci.

Seriál vzniká za podpory
a. s. Letecké služby Hradec Králové