V červencových dnech roku 1938 byl uveřejněn v denním tisku článek určený pracovníkům odboru branné výchovy na venkově, kde se mimo jiné píše: „Speciální výcvik v létání na bezmotorových letadlech získají členové v odborech Republikánského dorostu za spolupráce Masarykovy letecké ligy. Létání s motorovými letadly vycvičí se v aeroklubech.“
Již v srpnu bylo přijato po lékařské prohlídce více uchazečů do nových pilotních kurzů. Aeroklub přijímal do bezplatných kurzů motorového létání absolventy v roce 1938 – 1939 za těchto podmínek: „Dosažení 18 let, absolvování 3 – 4 tříd měšťanských škol, celého nižšího a středního vzdělání, úplná zachovalost a čs. příslušnost, bezvadný zdravotní stav zjištěný lékařem na náklad uchazeče, úspěšné absolvování kurzu pilotní teorie. Cvičenec nesmí mít po vojenské službě. Ubytování a stravování ve společných ubikacích klubu na letišti v Hradci Králové. Kurs začne 15. září 1938 a potrvá do konce ledna 1939.“

Dále aeroklub oznámil, že ještě během roku 1938 přistaví nákladem 80 000 korun administrativní budovu postavenou na letišti, která již nestačila provozu.

V přístavbě měly vzniknout noclehárny pro žáky pilotní školy. Noví adepti létání se hlásili z celých severovýchodních Čech, jen Hradečanů málo. Budovu Aeroklubu vykradli 28. října 1938 tři pachatelé.


Letouny používané Aeroklubem v Hradci Králové podle údajů V. Němečka:

OK-HAA – 28. 7. 1934
Avia BH-11 – vč. 12., 4. 9. 1936 byl letoun zrušen pro stáří.
OK-HAB – 15. 9. 1934, Letov Š-18 vč. 21, 31. 12. 1934 havaroval.
OK-ELH 4. 5. 1936 Letov Š-39 vč. 13, do 15. 4. 1938.
OK-HAD – 10. 5. 1935 Letov Š-218 vč. 27, do 31. 3. 1939.
OK-HAC – 31. 5. 1935 Aero Ab-11 vč. 16, do 31. 12. 1937.
OK-HAE – 3. 9. 1935 Praga E-114 vč. 6 do 23. 6. 1939.
OK-LEK od 5. 9. 1935 Letov
Š-239 do 29. 9. 1940.
OK-ELN – od 18. 5. 1937 Š-39 vč. 16 do 23. 6. 1939.
OK-HAH – od 28. 5. 1937 Zlín
Z-XII vč. 144, zrušen po havárii 22. 2. 1939.
OK-HAI – od 16. 6. 1937 Zlín
Z-XII vč. 147 do 4. 5. 1939.
OK-HAK – od 8. 9. 1937 Praga
E-39N vč. 1 do 4. 5. 1939.
OK-EBM – od 22. 2. 1937 Praga
E-39AG vč. 2.
OK-EBX – od 22. 12. 1937 Praga E-39AG vč. 8.
OK-HAG – od 29. 12. 1936 Bestiola Be-60 vč. 21, do 23. 6. 1939.
OK-EFB – od 28. 2. 1938 Beta-Minor Be-50 vč. 29.
OK-HAL – od 12. 5. 1938 Beta-Junior Be-150 vč. 4.
OK-HAF – od 9. 7. 1938 Letov
Š-118 vč. 8, zrušen pro stáří 28. 11. 1938.
Po skončení druhé světové války v roce 1945 dostal Aeroklub Hradec Králové nový název: Český národní Aeroklub, část Plachtařský odbor v Hradci Králové. Zajímal se o to, jak získat po okupantech větroně a kluzáky.

Škody vzniklé okupací se vypočítaly na 40 000 korun. Dále jeho představitelé oznámili městu, že je přihlášeno 500 zájemců o kurzy bezmotorového létání. O jeho bohaté činnosti svědčí i to, že se již 21. září 1945 žádalo o povolení k uspořádání Leteckého dne pro plachtaře a modeláře, a to 7. října 1945. Letecký den se uskutečnil a těšil se značné pozornosti diváků.

Od Plachtařského odboru vzešel 26. září 1945 také návrh na zřízení letecké linky Plzeň – Praha – Hradec Králové – Moravská Ostrava a později i Brno. Na podporu návrhu uváděl, že se osvědčila letecká linka před druhou světovou válkou, a také, že k dispozici jsou na civilním letišti hangár a letecké nádraží.

V odpovědi z ministerstva je uvedeno, že návrh vedou v patrnosti, ale nejprve je nutno zřídit linku České Budějovice – Praha – Liberec.
Seriál vzniká za podpory
a. s. Letecké služby Hradec Králové