Plachtařský odbor Masarykovy letecké ligy v Hradci Králové objednal počátkem roku 1934 dva kluzáky, dotované z daru továrníka Bati. První letecký den bezmotorového létání na letišti ve Věkoších se pořádal už 13. května téhož roku.

Nechyběly na něm letecké ukázky plachtařských odborů Masarykovy letecké ligy z Prahy, Olomouce, Hradce, Dvora Králové, Josefova, Kutné Hory a z Konic na Moravě.

Předváděly se lety ve vleku za autem i motorovým letadlem, nechyběly ukázky plachtění a akrobatické prvky. Výcvik na kluzácích předvedli v první části dne i plachtaři Vaníček a Hladěna z královéhradeckého odboru. Program vyvrcholil ukázkou trojvleku za motorovým letadlem, pilotovaným Pospíšilem z Olomouce (letadlo táhlo na třech lanech tři kluzáky, které se ve výšce odpoutaly a samostatně doplachtily na zem).

Plachtění na větroních předvedli piloti Mikule, Rodovský a Chvátal, plachtařský odbor z Konic zase představil větroně s pomocným motorkem. Atrakcí pro návštěvníky leteckého dne byly dva dopravní letouny, s nimiž se mohli vznést na vyhlídkové lety nad Hradec Králové.

Na letiště dokonce přiletěl v malém sportovním letounu D. H. Puss Moth, který sám pilotoval, továrník Jan Antonín Baťa. Po krátkém přistání odletěl do Prahy. Letecký den je podrobně popsaný v časopise Letec 1934, str. 93.

Vznik plachtařské školy ve městě

Po slibných začátcích se v Hradci Králové založila „Škola bezmotorového létání Masarykovy letecké ligy“, průřez její činnosti se dá dobře zmapovat například ze záznamníku letů Jaroslava Kratochvíla, obchodního příručího české národnosti.

Narodil se 10. července 1913 v Hradci Králové. Číslo pilotního průkazu měl 449. Podle záznamů letů poprvé vzlétl v roce 1934 na vojenském cvičišti Na Brně (Tejrák) na kluzáku Skaut. Startoval s pomocí navijáku, doba letu byla pouhé dvě sekundy.

Celkem absolvoval 27 startů na Skautu a od 26. srpna 1934 pokračoval na kluzáku Zlín IV s navijákem. Letový čas byl deset sekund. V létání pokračoval na vojenském cvičišti Na Brně, do 23. září téhož roku měl na svém kontě osm vzletů. Nadále střídal kluzáky Start a Zlín IV, délka letů se prodlužovala až na 16 sekund.

Poslední vzlet v roce 1934, který byl zároveň Kratochvílovou závěrečnou zkouškou „A“, se uskutečnil na Zebíně u Jičína. Startovalo se s pomocí gumového lana se Zlínem IV, let trval 30 sekund. V roce 1934 nalétal celkem 250 sekund.

Díky laskavosti majitelů pozemků, kteří je v období vegetačního klidu propůjčili k létání vědomi si důležitosti rozvoje bezmotorového létání, se mohli 30. září 1934 uskutečnit také první plachtařské lety na Zámečku (kopci sv. Jana) na Novém Hradci Králové.

Sbírky nepřinesly očekávaný zisk

Těžká zkouška dolehla na plachtařský odbor Masarykovy letecké ligy po 20. říjnu 1934, kdy bylo třeba poukázat peníze pro firmu Baťa, u níž si objednal další dva letouny - kluzáka a větroně, určené k výcviku.

Protože se Masarykova letecká liga finančně vyčerpala školením v létání, obrátila se na občanstvo v Hradci Králové s prodejem plachetek a prosebnými dopisy, aby byla podpořena její finanční hotovost. Výsledek „plachetkové“ akce pro zakoupení bezmotorových letounů však byl žalostný, sešlo se pouze 717 korun a tak si Masarykova letecká liga musela 20. listopadu 1934 peníze vypůjčit.

Od ledna 1935 byl předsedou plachtařského odboru Jiří Smetana, výchovu mladých adeptů měl na starosti student Josef Link. Plachtaři měli k výuce kluzák Skaut-14, Zlín IV, později Zlín V. Pro začínající se používal kluzák Zögling a pro pokročilé větroň Kassel-20.

Kluzáky startovaly pomocí gumových lan, kterých měl odbor tři kusy, a byly pojištěny. Plachtařský odbor poděkoval 22. prosince 1934 královéhradecké městské radě za darování hangáru v Třebši a tisíce kusů cihel na jeho rekonstrukci.

Zájem o plachtění začalaprojevovat široká veřejnost, a tak se v místních novinách „Kraj Královéhradecký“ na pokračování otiskovaly podrobnosti o startu, přistání a vlastním plachtění, o využívání vzdušných proudů apod.

Společnosti i jednotlivci nadále zasílali dary pro plachtařský odbor a ke konci roku dosáhly částky 922,50 koruny. Peníze se použily ke splátce dluhu na zakoupený kluzák a větroň. V té době také oznámil plachtařský odbor veřejnosti, že provádí pravidelné cvičení každou neděli na vojenském cvičišti na Novém Hradci na kluzácích Zlín a Skaut.

Seriál vzniká za podpory
a. s. Letecké služby Hradec Králové

Historii letectví zaznamenal Zdeněk Doubek, upravila Helena Rezková. Na tomto díle spolupracoval Ladislav Vejvoda.