V několika následujících kapitolách vám přiblížíme havárie a jiné tragické události, které se udály na letišti v Hradci Králové od jeho vzniku
Je jisté, že pádů letounů za první republiky bylo víc, než je možné zaznamenat. Vybrali jsme jen markantní ukázky těžkostí počátků vojenského, ale i civilního leteckého provozu. Všechny zprávy pocházejí z tehdejšího denního tisku, kronik Leteckých pluků 4 a 1 TGM a vzpomínek pilotů, kteří havárie přežili. Technické problémy jsou zaznamenány v kronice leteckých pluků, její součástí jsou ve zvláštních albech detailní fotografie vadných leteckých součástek spolu se snímky stavu letounů.

Nouzové přistání u obce Libčany


Jednu z prvních havárií v Hradci Králové a jeho okolí v období, kdy tu ještě nebylo oficiální letiště, hlásila četnická stanice Hradec Králové – nádraží. Vojenský letoun A-12-25 patřící Leteckému pluku 2 v Olomouci nouzově přistál dne 5. února 1925 okolo 14.15 hodiny u Libčan. Posádka se nezranila. Letoun se převrátil podvozkem nahoru a jeho vrtule se roztříštila. O celé havárii putovalo hlášení na ministerstvo národní obrany a Letecký pluk 1 a 2. To učinili sami piloti.

Již 8. února téhož roku nahlásil nadporučík J. Hurych z Leteckého pluku 1 písemně nouzové přistání letounu A-12-38 na vojenském cvičišti u Nového Hradce Králové. U letounu praskly oba chladiče. Zároveň požádal o přidělení vojenské stráže. Oprava trvala dva dny a po tu dobu se střídali u letounu ve stráži vojíni 4. pěšího pluku. Po opravě stroj normálně odstartoval.

Letadlo francouzsko-rumunské společnosti nouzově přistálo 28. listopadu 1928 na louce u Pospíšilovy třídy v Hradci Králové. Jak psal tehdejší tisk, přistání přilákalo velké zástupy obecenstva z řad vojenských, tak i civilních. V té době se v Hradci Králové a okolí teprve pátralo po vhodné přistávací ploše ke stavbě vojenského letiště. Pokud zde letouny přistávaly, používaly k tomu neupravenou plochu vojenského cvičiště „ Na Brně“ neboli „Tejráku“ za Petrofovou továrnou.

Četař Červený zahynul v troskách


Snad vůbec první katastrofa, která postihla Letecký pluk 4, tehdy ještě sídlící v Praze, se udála 17. září 1930, kdy se zřítil u Bystřice s letounem polní pilot Josef Pešek z Benešova. Další leteckou katastrofou, bohužel s tragickými následky, byl let četaře polního pilota Primera a desátníka polního pilota Červeného na letounu BH 21. Společně letěli do Kruhu u Chrudimi, při zpáteční cestě se letoun zřítil a v jeho troskách nalezl smrt polní pilot Červený.

První obětí při leteckých nehodách přímo v Hradci Králové se stal počátkem roku 1931 četař polní pilot Černý, který se po vzletu zřítil hned za hangáry a v letadle zahynul.

Seriál vzniká za podpory a. s. Letecké služby Hradec Králové
Historii letectví zaznamenal Zdeněk Doubek. Pro čtenáře upravila Helena Rezková.