Návštěvníci si mohou prohlédnout zrekonstruované muzeum s novou stálou expozicí, model bývalé osady Ležáky a minigalerii s výstavou k 36. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. Expozice byla doplněna o několik významných předmětů, mezi něž patří především duplikát vysílací stanice Libuše, část svrchního oblečení nejmladší ležácké oběti z pardubického popraviště a tříska z popravčího kůlu. K vidění jsou vedle vybraných fotografií ještě „živých“ Ležáků i unikátní snímky vypálené vesnice.

Národní kulturní památka Ležáky prošla od podzimu minulého roku poměrně rozsáhlou stavební rekonstrukcí. Návštěvníci se mohou v širších souvislostech seznámit s odbojem v Ležákách, paravýsadkem Silver A i s tragickými následky vyšetřování pardubického gestapa v období druhého stanného práva roku 1942. (zr)