Před garáží místního klempíře stojí kolem vozíku skupinka lidí. Na vozíku je měděná báň sejmutá z vrcholu věže místní kaple Nejsvětější Trojice. Uvnitř je kapsle. Kdy ji sem předci uložili a je uvnitř, nikdo neví.

„Tušili jsme, že tam kapsle bude, ale jistotu jsme neměli. To jsme zjistili, až když jsme makovici sejmuli 8. května. Sundali jsme kříž, zatřásli makovicí a něco uvnitř rachtalo,“ přihlíží práci místního řemeslníka Kamila Truhláře starosta Jaroslav Jelínek.

„Je to obvyklé místo, kam se podobné schránky ukládaly. Po vesnici šla fáma, že se báň rozdělala při rekonstrukci v roce 1994. Údajně tam kapsli našli, doplnili ji a vrátili zpět, ale žádné doklady o tom nebyly a teď se ukázalo, že to byla opravdu jen fáma,“ dodává v napjatém očekávání lhotecký starosta.

Nakonec museli pouzdro rozříznout

„Zkusím to rozpájet, mohlo by to jít,“ navrhuje klempíř Kamil Truhlář a pouští se do práce. Jenže vrcholek báně je také falcovaný, a tak nakonec bere do ruky nůžky na plech a opatrně rozšiřuje otvor, kudy osou makovice procházel masivní kovaný kříž. Po chvíli už vyndává měděné pouzdro o průměru asi 7 a dlouhé necelých 30 centimetrů.

„Raději to nepájej, mohly by shořet dokumenty uvnitř, radši to rozřízneme,“ uvažuje starosta Jaroslav Jelínek. Bere do ruky pilku a za chvíli už je měděná kapsle otevřená. „Určitě je to pro mě něco mimořádného, k takové události se člověk nedostane každý den. Sám chodím do kostela, tak mě to zajímá, naše historie je důležitá věc,“ připomíná 72letý klempíř Kamil Truhlář, který v obci žije od narození.

Nový odbavovací systém začal hradecký dopravní podnik postupně zavádět už loni.
Hradečákům mizí z účtů chybné částky za jízdenky. Dopravní podnik se omluvil

Uvnitř kapsle je stočený dokument zabalený ve voskovaném papíru. V něm se píše, že stavba z roku 1900 měla vážné nedostatky, a tak se po třiceti letech přikročilo k opravě. „Po předchozích úvahách bylo v r. 1933 přikročeno ku žádoucí opravě kaple, aby dále sloužila účelu náboženskému a přispěla dobrému jménu obce,“ píše se úhledným tiskacím písmem na dokumentu.

Pro vesnici důležitý historický dokument

„Pro nás to jsou zajímavé informace, kdo byl starosta, kdo byl v zastupitelstvu, některé rodiny tady dodnes žijí, jiná jména mi nic neříkají,“ zamýšlí se 49letý lhotecký rodák a dnešní starosta Jaroslav Jelínek.

Zdroj: Jiří Fremuth

„Krásná je věta, že kapli opravili za 20 tisíc korun československých a my jsme dnes na 10 milionech korun českých. Je to o 91 let později a hodnota peněz se strašně změnila,“ připomíná běh času a inflaci starosta Lhoty pod Libčany. „Oprava ta vně i uvnitř, zakoupení 2 nových zvonů, aby nahradily ty, jež obci ve světové válce byly zabaveny a odvezeny, znovusestrojení věžní báně, pokrytí měděným plechem a jež vyžádalo si značného nákladu 20 000 korun československých, jenž hrazen jest a bude obcí, z části též peněžitou sbírkou občanů a jednotlivými dary,“ čte dnešní starosta z dvoustránkové listiny stočené do ruličky.

Dopravní podnik si v sobotu připomněl 75. výročí trolejbusové dopravy v Hradci Králové.
FOTO A VIDEO: První trolejbus jezdil na Nový Hradec už před 75 lety

V době uložení schránky byl starostou rolník František Pelikán z čísla popisného 15. Nechybí seznam radních a zastupitelů, kdo práce provedl a vzpomínka na vznik Československa. „Při záznamu vzpomínáme i milé osvobození vlasti – republiky československé, již vládl president T.  G. Masaryk – tatíček náš – v požehnaném věku 83 let,“ píše dobovým jazykem a pravopisem v dokumentu tehdejší řídící učitel a kronikář Karel Čech. Listina je datovaná na 25. květen 1933. Uložená byla před 91 lety do makovice kaple za přítomnosti starosty, zastupitelů a občanů vesnice.

Nechybí ani dobové mince

V menší voskované obálce jsou pak uložené tehdy platné československé mince. Od té pětihaléřové až po desetikorunu. Celkem částka 17 korun a 10 haléřů československých. Podle dokumentu je věnovala Aloisie Pelikánová.

Oprava kaple, která rozměrem spíš připomíná menší kostel, začala loni na podzim.

„Platíme celých 10 milionů z rozpočtu obce. Naše kaple je obecní a není to ani památka. Když jsme chystali rekonstrukci, tak jsme zjistili, že všechny nosné prvky, stropy, střecha, vlastně vše je komplet shnilé. Vše jsme museli sundat, zůstaly jen obvodové stěny a jedeme vše znovu,“ popisuje rozsah rekonstrukce dominanty obce s věží vysokou kolem 30 metrů místostarosta Václav Vyleťal.

Policisté z hradecké zásahovky obhájili vítězství na závodu Šumaman.
To se ještě nikomu nepovedlo. Hradecká zásahovka posedmé vyhrála závod Šumaman

Schránka se do báně na vrcholu stavby vrátí. „Musíme probrat na zastupitelstvu, zda tam ty dokumenty vrátíme, a jestli a co tam přidáme. Určitě tam dáme současné mince, popíšeme dnešní opravu, možná přidáme fotky, připomeneme, v jaké době žijeme,“ uvažuje starosta Jaroslav Jelínek. Podle smlouvy má být hotovo do konce roku 2024, firma ale slíbila, že hotové dílo odevzdá už koncem srpna před posvícením.

„Máme ho 24. srpna, zdá se mi to hodně optimistické, ale uvidíme,“ dodává starosta Lhoty pod Libčany Jaroslav Jelínek.