Jedy se dostaly i do kanalizace v bývalém skladu. Nepronikly ale do podzemních vod a studní. Vyplývá to z analýzy rizik znečištění, kterou si nechal v Libčanech vypracovat Královéhradecký kraj.


Průzkum zjistil, že se v areálu nachází čtyři ohniska kontaminace zemin ropnými látkami a jedno znečištěné toxickými kovy.

„Možné ohrožení, které vyplývá ze současného stavu průmyslového areálu v obci Libčany, můžeme vyloučit kompletním vyčištěním podnikové kanalizace a odstraněním sedimentů ze sklepa kotelny. Zpráva navíc uvádí, že sanace zemin a podzemních vod v areálu nezbytně nutná není,“ uvedl krajský radní Jiří Vambera.


Lidem v okolí skladu podle hejtmana Pavla Bradíka nehrozí žádné nebezpečí. „Učinit z Libčan opět bezpečné místo vyšlo na zhruba 40 milionů korun,“ dodává Pavel Bradík.