Případ od případu řeší technické služby měst kauzy, kdy lidé zapomínají platit poplatky za hroby, hrobky či urny. Na druhé straně mají také správy hřbitovů problémy s místy.

Například v Novém Bydžově každoročně rozesílají desítky výzev k zaplacení poplatku. „Deset let je opravdu dlouhá doba, takže se nám některé výzvy vracejí zpět, že adresát je neznámý. Zatím jsme ale ani v jednom případě nepřistoupili ke kroku, který vyplývá ze zákona, abychom hrob zrušili. Pokud je hrob opravdu zanedbaný, spíš se o něj postarají naše služby,“ uvedl ředitel Technických služeb města Nového Bydžova Josef Kožíšek.

Mají tu ale problémy s místy. Jak Kožíšek poznamenal, jdou cestou rozšiřování urnového háje. Záleží to na zájmu zákazníků.

Podle vedoucího chlumeckých technických služeb Lubomíra Tučka lidé dnes raději dají přednost urnovému místu než hrobce nebo klasickém hrobu. „Je to logické, urnové místo je totiž mnohem levnější. Ale záleží na každém, jak si vybere. Některé rodiny mají rodinné hroby a hrobky,“ uvedl Tuček.

Potíže s místem a neplatiči mají také obce. Například v Praskačce loni od Dušiček až do Vánoc upozorňovali pozůstalé na to, že nemají zaplacené poplatky. „Od Dušiček jsme měli před hřbitovem výzvu a pozůstalí k nám postupně chodili. Ještě nyní nám poplatky posílají. Chceme placení těchto poplatků vyhodnotit. Nejsložitější je totiž dohledat příbuzné. Někdy se jedná o generace, které zemřely a další pozůstalí o tomto závazku nevědí. Jinak bychom museli přistoupit na zrušení hrobu a pochopitelně se přitom řídit zákonem. Například oznámení o zrušení hrobu musí být rok na úřední desce,“ řekla starostka Miroslava Součková. Jak dodala, nedostatek míst na zdejším hřbitově již řešili v roce 2009, když u kaple zřídili urnové kolumbárium.