Všechny, kdo ji znali, staví do oné bezvýchodné situace, kdy si pokládají otázku: Proč právě ona?

Odešla 2. srpna 2008 ve dvaapadesáti letech, a to způsobem pro ni typickým – tiše, skromně, nenápadně a bez velké pozornosti veřejnosti.

V roce 2006 ji Hradec Králové poctil cenou Primus inter pares.

Mezi rovnými bude Zdena Lenderová vyčnívat i po své smrti.