Třídění odpadu bývá v současnosti pro města nanejvýš citlivým tématem. Krajská metropole proto není žádnou výjimkou.

Do kontejnerů
 se házejí i mršiny

„I když je snaha sdělit občanům informace o tom, co se má třídit, často se v nádobách objeví odpady, které do nich nepatří a které znemožní jejich opětovné využití. Mezi extrémy, které se objevily na třídicí lince, patří zejména uhynulá domácí zvířata a to od králíků až po uhynulého berana. Tímto chováním lidé nejen poškozují snahu ostatních a ztěžují práci lidí, kteří odpad ručně třídí na třídicím pásu,” přiznala Vlčková. Hradec Králové má jeden z nejobsáhlejších a nejhustějších systémů nakládání s odpady z hlediska možnosti jejich využití pro občany. „Sběrná síť patří k nejkomplexnějším v republice, každý den je otevřen navíc minimálně jeden sběrný dvůr. Díky tomu má město velmi dobré výsledky třídění, zejména co do porovnání s ostatními statutárními městy,” uvedla Vlčková.

Lidé by měli více třídit odpad

Pokud by lidé začali více třídit, projevilo by se to zejména v nákladech města.

„Náklady na odstranění odpadů se zvyšují nejen díky rostoucím cenám pohonných hmot a dalších nákladů, ale také, a to zejména, s ohledem na zákonem stanovené poplatky za odstraňování odpadů. Ty v současné době tvoří u komunálního odpadu téměř polovinu samotné ceny za odstranění odpadu,” upřesnila Vlčková.

Město ve spolupráci s městskou společností Hradecké služby a.s., která zajišťuje servis odpadového hospodářství, vyvíjí množství aktivit k osvětě.„V poslední době to bylo vytvoření speciálního odkazu na městských webových stránkách, kde občané mohou nalézt maximum informací,” přiblížila Vlčková.

Nyní dochází k označování svozových nádob. Jsou na nich uvedeny údaje o dalších možnostech třídění s ohledem na město. Jde zejména o dvě nově zpřístupněné provozovny, které se nacházejí v Kuklenách a na Slezském Předměstí. Tam lze za odměnu v podobě finančního obnosu odevzdat vytříděné odpady.

Tříděním se ušetří peníze i okolí

I když si Hradec Králové stojí ve třídění odpadu dobře, má nejen město, ale i celá republika co dohánět. Například v Německu se vytřídí až padesát procent odpadu. Hnutí DUHA přichází s následujícími údaji, které se týkají celého Královéhradeckého kraje. Města a obce Královéhradeckého kraje recyklují pouhých 6 procent komunálního odpadu, což vyplývá z posledního publikovaného vyhodnoceni Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje za rok 2009. „Královéhradecký i další kraje takhle naprosto zbytečně vyhazuji statisíce tun kvalitních, recyklovatelných surovin. Pokud recyklace stoupne na úroveň úspěšných evropských států, jako je Německo, ušetříme místo na skládkách, přírodní suroviny i peníze,” podotkl vedoucí programu Odpady v Hnuti DUHA Ivo Kropáček. „Množství odpadků z celého kraje, které by každoročně pokrylo královéhradecké Velké náměstí do výše jedenadvaceti metrů, nebude muset končit na skládkách, pokud ministr životního prostředí v novem zákoně zajisti, aby recyklace postupně stoupla na úroveň Německa. Vyplývá to z nových propočtů, jež udělalo Hnuti DUHA,” řekl Kropáček. Důslednějším tříděním odpadu lze ušetřit jak peníze, tak životní prostředí.

Hnutí DUHA prosazuje Recyklační slevu, která by motivovala radnice, aby po vzoru úspěšných evropských sousedů rodinám usnadnily třídění – takže třídit odpad bude nejen správné, ale také snadné. Mohou také umožnit domácnostem, aby třídily takzvaný bioodpad: zbytky z kuchyně či stravu a listí ze zahrad. Ekologická organizace navrhuje, aby obce, které hodně třídí, byly zvýhodněny tím, že dostanou takzvanou recyklační slevu: nižší poplatky za skládkování zbytkového odpadu. Roční náklady magistrátu na svoz odpadů jsou kolem 60 milionů.