Podle některých obyvatel krajského města je jenom otázkou času, kdy se v podchodu něco stane. Jenže - cyklisté jezdili podchodem do Lipek i dříve, ačkoliv to neměli dovolené. Změna je tak pouze legalizací toho, co bylo zakázáno. Podjezdem do Lipek však mohou nyní projet pouze ti, kteří jedou od tenisových kurtů a zahrádek.

Po stezce pro chodce v podjezdu smí cyklisté jet maximální rychlostí 20 kilometrů za hodinu. „Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit," zdůrazňuje Zbyněk Sperat.

Od nemocnice stále neprojedou

„Změna se týká cyklistů, kteří jedou od zahrádkářské kolonie, netýká se to lidí, kteří jedou od fakultní nemocnice,“ vysvětluje Pavel Süke, velitel dopravní skupiny městských policistů.

U pojezdu se s plnohodnotným obousměrným provozem chodců a cyklistů původně nikdy nepočítalo, jelikož je příliš úzký.

Nynější varianta by měla být pouze dočasná. V budoucnu by měl podjezd doznat zásadnějších změn. „Trvalá varianta by znamenala odstranění zábradlí, rozšíření části chodníku v podjezdu a oddělení cyklistického a pěšího provozu,“ říká předseda Komise pro dopravu a podporu cyklistiky Zbyněk Sperat.

Díry na královéhradeckém náměstí.
Parkoviště pod náměstím může narazit