Vezmi žlutou tužku, namaluj si… dopravní značení. V době, kdy se zaparkování na přeplněných sídlištích mnohdy rovná zázraku, si někteří lidé pomáhají tím, že si prostě nové parkoviště vytvoří, nebo, jako v případu z Hradce Králové, zamezí ostatním stát s automobilem na místě, které pro sebe považují za důležité.

A tak nedávno vzniklo jedno takové „zákazové“ místo i na sídlišti v hradeckém Farářství, kde se najednou kousek od vjezdu do garáže objevila žlutá „silničářská“ čára. Ta sice z dálky vypadá, že ji zde opravdu nekreslily hradecké Technické služby, ale při bližším pohledu je na ni znát, že vznikla svépomocí.

Aby však její tvůrce dal svému dílu punc zákonnosti, dával řidičům, kteří na místě zastavili, za stěrač cedulku s nápisem: „Stojíte na značce v12c zákaz zastavení! Omezujete výjezd z garáže i parkoviště.“ Podle mluvčí hradeckých městských strážníků Evy Kněžourové se s těmito neoprávněnými značkami strážci zákona občas ve městě setkají. A i když jsou zdejší sídliště přeplněná, nerostou tato nelegální značení jak houby po dešti.

„Občas se s podobnými případy setkáváme. Ale jsou to jednotky případů ročně, kdy si lidé nakreslí své parkovací místo, či značku zákazu zastavení,“ informovala Eva Kněžourová. S čím s se však strážníci ještě nesetkali, je oznámení za stěračem: „S tím, že by někdo na neoprávněném označení dával lidem takto informaci, tak s tím jsme se opravdu nesetkali.“

Zkušenosti z takto neoprávněným označením na vozovce se však občas potýkají i strážníci v nedalekých Pardubicích. „

Ale tak jako v Hradci Králové, tak i zde se jedná o ojedinělé případy. Například nedávno jsme řešili muže, který si v Polabinách takto vyznačil zásobovací místo,“ řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora a dodal i případ, kdy muž chtěl tímto způsobem pomoci městu.

„Zjistil si, jakou profesionálové na toto značení používají barvu, tu si zakoupil a poté od ruky začal obtahovat značení před svým domem. Což byl problém.“ Podle Sejkory se podobné značky objevují hlavně v místech velké kumulace lidí a automobilů. „Ale setkáváme se i s případy, kdy jsme zavoláni na místo a máme sousedovi vysvětlit, že mu stojí na jeho místě a ať tam už neparkuje.“

Pokud se na silnici zakázané dopravní značení objeví, přivolaní strážníci celý případ zadokumentuj a postoupí na Odbor dopravy. Od něj může člověk, který si takto vyznačil místo, vyfasovat velmi tučnou pokutu. „Ke svévolnému osazování dopravního značení občas dochází. Osoba, která bez příslušných povolení neoprávněně odstranila, zakryla, přemístila, osadila nebo pozměnila dopravní značky a dopravní zařízení, anebo na nich cokoliv umístila, se dopustila přestupku a za tento přestupek mu může být udělena sankce až do výše 300 tisíc korun,“ informoval vedoucí oddělení pozemních komunikací Martin Kabrhel.