Cévní mozková příhoda stále zůstává strašákem. Jen za loňský rok bylo ve Fakultní nemocnici hospitalizováno 750 pacientů s mrtvicí.

Nemocnice při jejich léčbě využívá například mechanickou trombektomii, kdy lékaři pacientovi zavedou do cévního mozkového řečiště miniaturní aparát, s jehož pomocí dokáží vyjmout krevní sraženinu bránící přísunu krve, a tím kyslíku a živin do mozku. Lékaři z Komplexního cerebrovaskulárního centra FN provedli loni 76 takových zásahů.

„Po třech měsících od iktu dosáhlo dobrého výsledného klinického stavu, tedy částečné soběstačnosti, více než 50 procent našich pacientů," uvedl vedoucí lékař cerebrovaskulárního centra, prof. MUDr. Roman Herzig. Tyto výsledky jsou podle jeho slov srovnatelné s výsledky mezinárodních klinických studií.

Dalších 118 pacientů nemocnice léčila systémovou trombolýzou, která je účinná především při zprůchodňování menších tepen.

Tyto moderní léčebné metody je však možno použít jen u malé části pacientů s mozkovou mrtvicí. I přes pokročilou medicínu zůstává 60 procentům lidí po mrtvici hendikep, čtvrtina pacientů je navíc v relativně mladém věku 30 až 60 let. Vedle moderních léčebných metod je tak velmi důležitá i rehabilitace.

„Nejvíce viditelnými následky cévní mozkové příhody jsou poruchy hybnosti, zraku nebo řeči. Pacient může mít problém se psaním, čtením, polykáním nebo se závratí.

Vedle těchto deficitů jsou postiženy procesy myšlení a jednání. Pacient mívá často poruchu koncentrace, orientace a pozornosti a poruchu paměti," říká přednostka Rehabilitační kliniky Fakultní nemocnice Eva Vaňásková.

Léčebná rehabilitace má tři fáze a jejím cílem je začlenit pacienta do života a práce, snížit závislost na cizí pomoci a zvýšit kvalitu jeho života.

Léčebná rehabilitace po mrtvici má tři fáze a jejím cílem je začlenit pacienta do života a práce, snížit závislost na cizí pomoci a zvýšit kvalitu jeho života.