Délka pobytu v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) není omezena na dobu maximálně tří měsíců. V tuzemsku se rozšířila informace, že zdravotní pojišťovny údajně delší pobyt neproplácejí. Po třech měsících prý musí být pacient z léčebny propuštěn a musí si hledat jiné zařízení nebo si svůj další pobyt v léčebně platit. To podle pojišťoven ani ředitelky LDN Rybitví Jany Tomšů není pravda. Limit 90 dní v LDN neexistuje.

Větší problém je prý s rodinami

„S pojišťovnami jsme nikdy neměli problém. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) nepřestává platit. Některé další chtějí po uplynutí tříměsíční lhůty informaci, proč je pacient hospitalizován, ale nepřestávají platit. Větší problém je s rodinami pacientů, které si je nechtějí brát domů,“ řekla ředitelka LDN Rybitví Jana Tomšů.

„Ohrazujeme se proti tvrzení některých zdravotnických zařízení, že neproplácí za své klienty léčebnám dlouhodobě nemocných pobyty delší než tři měsíce. Pokud trvají zdravotní důvody, pobyt pojištěnců v léčebně není v žádném případě omezen na devadesát dnů, respektive není nijak časově omezen,“ prohlásil mluvčí VZP Jiří Rod.

„Z cílených revizí i četných podnětů klientů máme informace o tom, že některé LDN limitací pobytu zastírají dlouhodobé pobyty, a tak i možné sociální hospitalizace anebo podmiňují pobyt v léčebně poskytnutím sponzorského daru. Jestliže neexistuje žádný právní a ani smluvní důvod k tomu, aby pojištěnci byli například po čtvrt roce překládáni do jiných léčeben nebo propuštěni, považujeme takový postup zdravotnického zařízení za neetický,“ nechal se slyšet Jiří Rod.

„Zdravotní péči v LDN hradí VZP podle platných směrnic v plné výši i po třech měsících a žádnými časovými limity se při úhradě neřídí. Rozhodující je vždy zdravotní stav pacienta,“ uzavřel Jiří Rod.

Monika Suchá