Takové spojení zatím chybí a místní část o něj již delší čas usiluje. Na jednání komise byl přijat návrh na prodloužení trasy trolejbusové linky č. 27, která by propojila Nový Hradec Králové se spádovými zdravotnickými středisky na Moravském Předměstí. Při prodloužení trasy linky č. 27 by zároveň došlo i k vytvoření přímého spojení mezi Novým Hradcem a Slezským předměstím. Návrh pozitivně přijal primátor města Alexandr Hrabálek i náměstek pro územní plánování Jiří Bláha.

Během září se reprezentanti KMS setkají zástupcem odboru hlavního architekta, se kterým budou o možném prodloužení linky č. 27 jednat. Komise se dále zabývala úvahami o vytvoření nové linky, která by vedla z Nového Hradce přes Benešovu třídu a Farářství až k Terminálu HD. Tato linka by rovněž spojovala více zdravotnických zařízení. Plány na její zavedení ale brzdí dosud nevyřešená situace ohledně křižovatky Mileta. Náměstek Bláha na jednání také vyloučil informace o tom, že je chystáno zvýšení rozsahu provozu linky č. 4 o víkendech, komise zároveň požádala dopravní podnik o názor na vytížení této linky.

Jan Novotný