Z důvodu výstavby kanalizace v Lochenicích pojednou od 27. srpna do 5. září spoje uvedené linky zajíždějící do Lochenic po objízdné trase. Pouze ve směru jízdy do Lochenic řidiči vynechají zástavky Předměřice Na Staré, Předměřice Pošta a U Mikšů. V obou směrech nebudou moci cestující vystoupit na zastávkách Lochenice Zastávka, Konzum, Kostel a Lochenice.

Náhradní zastávka bude na silnici III/3254 před křižovatkou s ulicí Obránců míru. Spojů jedoucích na konečnou Předměřice Panelárna se opatření netýká.   (vm)