Zásah do lipového stromořadí od Střelecké ulice až po soutok je v Hradci Králové na spadnutí. Přestože k povolení, respektive k žádosti o výjimku se ještě musí ve správním řízení vyjádřit Královéhradecký kraj, radnice má již zpracované konkrétní plány, které zahrnují novou výsadbu dřevin. Změny uprostřed rušné komunikace budou probíhat v několika etapách.

Odbor životního prostředí se dlouhou dobu zabýval tím, jaké druhy stromů by měly padlé lípy nahradit.

„Dali jsme si zpracovat posudek na Mendelově univerzitě, kde se vyhodnocovalo složení původního profilu místa výsadby a velikost zasolení," uvedla vedoucí odboru životního prostředí Iva Šedivá.

Dle jejích slov se o budoucnosti a nové podobě stromořadí vedla diskuze s projektanty, odborníky a správou zeleně technických služeb.

Staré lípy byly dlouhou dobu předmětem úvah, především proto, že město za ně hledalo adekvátní náhradu. Podle odboru životního prostředí bylo velkou snahou najít druhy a kultivary nových stromů takové, aby dobře prospívaly v extrémních podmínkách na místě výsadby. Při výběru se zohledňovala odolnost před eventuálním suchem, které se dlouhodobě očekává při vývoji mikroklimatu. V neposlední řadě, aby odpovídaly velikostí dospělé koruny místu – rušné komunikaci a zároveň byly k dostání na trhu v odpovídající velikosti a kvalitě.

Platany, ale i kaštany

V úseku od vily Aničky po ulici V Lipkách by vykácené lípy mělo nahradit 52 nově vysázených platanů.

V dalším úseku, který končí u soutoku, město plánuje redukční řez u 74 lip a výsadbu 34 nových stromů. Bude se jednat o javory, kaštany, jasany, duby či jerlíny. Nicméně v tomto úseku je v plánu i výsadba, pro místo tradičních stromů, lip.

V současné chvíli se čeká na povolení od kraje, aby město mohlo s plánovanými úpravami stromořadí začít. Na připravené projektové dokumentaci, která zahrnuje výše uvedený výčet nových druhů stromů, by se ovšem nic výrazného měnit nemělo.