Posledního prosince roku 2007 společnosti Vodovody a kanalizace (VAK) končí povolení čerpat podzemní vodu z prameniště Litá a Mokré.
Krajský úřad počátkem roku 2006 rozhodl, že k žádosti o čerpání z těchto zdrojů musí být nyní i posouzení jeho vlivu na životní prostředí – EIA. Důvodem je přírodní rezervace Zbytka, která byla v roce 2005 zahrnuta do seznamu evropsky významných lokalit. Ochránci přírody žádají, aby pro žábu kuňku obecnou, Bombina bombina, a ostatní živočichy, kteří tam žijí, byly vytvořeny optimální podmínky. K tomu má přispět omezení čerpání kvalitních podzemních vod.

„V oblasti Zbytka máme jedenáct čerpacích vrtů. Pokud bychom museli omezit čerpání z podzemních pramenišť, máme připravenu variantu: využívání vody z Orlice, jejíž kvalita je však podstatně horší a její čerpání je také dražší,“ řekl ředitel společnosti VAK František Barák. Náměstkyně hradeckého primátora Pavla Finfrlová má ke studii EIA výhrady. „Zabývá se ochranou přírody, ale z přírody vyřazuje člověka a dává přednost živočichům. Občanům tak skutečně hrozí, že budou užívat méně kvalitní vodu,“ řekla.