Co je v obci nového? Co se v poslední době podařilo vybudovat, opravit?
Podařilo se nám dokončit zasíťování lokality Pekelec pro výstavbu šesti rodinných domů. Došlo také ke kompletní výměně oken na obecních budovách. Průběžné opravujeme, překládáme a nově pokládáme chodníky. Opravili jsme vlakovou zastávku. Rozšířili jsme knihovnu, jsou v ní už tři počítače s připojením na internet. Došlo také k plné automatizaci knihovnických služeb.

Kolik si tyto záměry vyžádaly peněz?

Odhadem to bylo asi 4,5 milionu korun.

Kde jste získali potřebné finance?
Většina finančních prostředků pochází z obecního rozpočtu, část získáme i z prodeje stavebních parcel. Na počítačové vybavení knihovny jsme získali dotaci z ministerstva kultury i kraje.

Plánujete na léto nějaké kulturní nebo sportovní akce?

Na ukončení prázdnin tradičně plánujeme velké zábavné odpoledne pro děti se soutěžemi. Koncem prázdnin se bude konat již 5. ročník velice oblíbeného turnaje v nohejbalu trojic. První víkend v září bude patřit tradičnímu posvícení, pro dospělé se bude konat posvícenská zábava a pro děti budou připraveny houpačky, kolotoče a jiné atrakce.

Co chystáte do budoucna, jaké má obec plány?

Nyní jsme získali téměř sedm milionů korun z operačního programu na přístavbu kulturně-tělovýchovného zařízení. Rozšíříme prostor pro cvičení, vznikne místnost pro setkávání občanů, zrekonstruuje se sociální zařízení a vytvoří se i prostor určený službám občanům. Plánovaná je i oprava zdi hřbitova, výměna střešní krytiny, zateplení a fasáda na obecním úřadě, fasáda na budově základní školy a výměna oken na hasičské zbrojnici. Budeme se snažit i o opravu místních silnic. (lh)

LOVČICE VE FAKTECH:

První písemná zmínka: 1299
Katastrální výměra v hektarech: 1025
Počet obyvatel k 1. 1. 2008: 638
Nadmořská výška: 222
Průměrný věk: 39,8 let