Kdy musí barborka vykvést, aby se dívka vdala? Z jakých surovin se vaří český kuba? Co znamená bílé jádro v ořechu? Na tyto i další otázky odpovídaly zdejší děti při sobotním Dni s knihou.

„Pravda, den s dětskou knihou jsme připravili trochu později, ale hezky si to užíváme,“ řekla nám starostka Lovčic Petra Petrovická. A bylo vidět, že se děti nenudí. Zbyl totiž čas nejen na odpovědi, ale také čtení pohádek a výrobu vánočních svícnů a dalších ozdob nebo zpívání koled. Dostalo se na pohádku o Rumcajsovi nebo vánoční pohádky. Kdo chtěl, mohl si prohlédnout knihovnu.

„Některé maminky přišly s dětmi, abychom to zvládly. Další si trochu odpočinou, nebo se pustí do předvánočního úklidu,“ vysvětlovala Petrovická. Jak dodala, snaží se, aby obec žila dohromady. Proto tu připravují nejrůznější kulturní a společenské akce. „Podařil se turnaj v Člověče, nezlob se, toho se zúčastnili od nejmenších až po nejstarší. A mohli jste obdivovat zápal pro hru. Vyvedl se i svátek dýní a strašidel,“ připomínala některé z mnoha akcí. Podle Petrovické se Lovčickým podařilo zpestřit život a na některé akce už přišli i ti, kteří se o dění v obci příliš nezajímali.