Výpověď nájemní smlouvy oznámilo vedení města soukromé škole na konci prázdnin. Zřizovatel Sionu opuštění stávajících učeben uprostřed školního roku odmítl s tím, že je potřebuje až do konce června. Tedy o šest měsíců déle, než chtěl magistrát.

„Ze smlouvy vyplývá sankce, je to desetinásobek měsíčního nájmu, tedy 170 tisíc korun měsíčně. Když si to vynásobíte šesti, pak je to milion a dvacet tisíc,“ počítá hradecký primátor Alexandr Hrabálek, který se o hradecké školství stará.

Ředitele Centra Sion Denise Doksanského hrozba pokutou překvapuje.

„V půli prosince jsme dohodli, že v těch prostorách naše škola setrvá a že vůči sobě s městem nebudeme dělat žádné právní kroky. Proto mě slova pana primátora překvapují.“ Doksanský říká, že o sankci se mluvilo už při posledním jednání v prosinci. „Dohodli jsme se, že tu smluvní sankci můžeme řešit nějakou dohodou o narovnání. Rovnou jsme řekli, že ta výše je přehnaná, protože není úměrná obvyklým sankcím, které město dává. Navíc jsme školský subjekt, který dělá veřejnou službu pro hradecké děti.“

Psali jsme již:

Ilustrační foto
Naděje Sionu padla. Radní definitivně potvrdili platnost výpovědi

Město sporné prostory potřebovalo pro děti z Mateřské školy Sluníčko. Tam má začít na jaře rekonstrukce. Původní plán počítal s tím, že Sion třídy opustí, město je upraví a dočasně tam nastěhuje právě část předškoláků ze Sluníčka. „Ta školka by měla zůstat funkční a vybavená i pro případné další rekonstrukce našich mateřských škol,“ říká náměstek primátora pro správu majetku Pavel Marek.

Pro děti tak muselo město najít místo jinde. „Ty děti musíme někde umístit, tak nám to ponese další náklady, které budeme po Sionu požadovat,“ zvyšuje tlak na Sion Alexandr Hrabálek.

Denis Doksanský za Sion tvrdí, že původně se měly děti, které dnes zůstávají v ZŠ Mandysova, už od září učit v přestavěné budově pod Novým Hradcem. Tu soukromá škola získala od města. Jenže Sion změnil zřizovatele a potřeboval zahájení stavby souhlas magistrátu.

Prostory v budově ŽŠ a MŠ Pohádka v Mandysově ulici musí SIon vyklidit do 31. prosince.
Zákopová válka? Stěhovat se tento školní rok nebudeme, odmítá Sion výpověď

„Dostavujeme školu v ulici Kleinerových. A kdyby nás město nezdrželo před rokem v procesu převodu, který projednávalo asi osm měsíců, tak jsem už měli postaveno,“ říká Doksanský. Po přestavbě za 65 milionů korun bude mít Sion školku i oba stupně základní školy pod jednou střechou.

Primátor ale na sankci pro Sion trvá: „Věřím smlouvám a Sion je zatím jediná organizace, která naše smlouvy nedodržela. Budeme dál postupovat jako řádní hospodáři a jestliže nám smlouva nařizuje požadovat penále, tak ho požadovat musíme.“

Prostory v budově ŽŠ a MŠ Pohádka v Mandysově ulici musí SIon vyklidit do 31. prosince.
Spor Sionu s městem skončí možná až u soudu. Ředitel přesun nadále odmítá

Denis Doksanský považuje smluvní pokutu za nesmyslně vysokou. „Ta sankce je nepřiměřená, městu musí být jasné, že to je částka, která vůbec neodpovídá.“

Šéf soukromé školy také poukazuje na to, že město by stejně na začátku roku práce nemohlo začít. „Stále nemají ani projekt a nemají započaté ani stavební řízení. Je tedy jasné, že v nejbližších třech měsících tam stavba nezačne. A proto je velká otázka, proč ta výpověď platí? My ty prostory využíváme k tomu, k čemu jsou určené, jinak by zůstaly prázdné,“ argumentuje Doksanský

Vedení města, ale tvrdí, že přípravy na rekonstrukci zvolnily poté, co bylo jasné, že Mandysovku Sion uvolní až na letošní letní prázdniny: „Z toho rychlejšího tempa jsem přestoupili na standardní tempo. Připravujeme rekonstrukci tak, aby to bylo v souladu s tím, co nám Sion řekl. Až to vyklidí, bude nastupovat rekonstrukce,“ oponuje náměstek pro správu majetku Hradce Králové Pavel Marek.