„Manželka si začátkem července zlomila kotník kvůli nerovnosti na chodníků na Gočárově třídě před obchodním domem DON. Tři měsíce musela chodit o berlích, zranění navíc komplikovala trombóza," vzpomíná pan Trumha, který se tak ocitl v roli ošetřovatele. Jeho manželka teprve teď začíná chodit, kotník má ale stále opuchlý.

Kvůli závažnosti zranění se manželé rozhodli požádat město o náhradu škody za újmu na zdraví. Odpověď jim přišla záhy – a člověka přinutí minimálně k pozvednutí obou koutků úst.

„Pokud se chodec pohybuje po takovém chodníku, je především povinen svoji chůzi přizpůsobit stavu chodníku," dospělo k závěru právní oddělení magistrátu města a odpovědnost za škodu odmítlo.

To ale není všechno, co se Marta Trumhová od města dozvěděla. „S ohledem na to, že bydlíte v ulici Letců, která se nachází nedaleko ulice Gočárova třída, je navíc zřejmé, že vám stav chodníku musel být dobře znám," neodpustilo si právní oddělení úsměvnou poznámku.

„Zřejmě není díra jako díra," glosuje situaci pan Trumha.

Hradecký magistrát se ve věci ohrazuje, že jednal podle zákona o pozemních komunikacích. „Z něho plyne, že je chodec mimo jiné povinen přizpůsobit chůzi stavebnímu stavu komunikace," tvrdí tisková mluvčí magistrátu Magdaléna Vlčková.

Zákon se dá zjednodušeně vykládat tak, že pokud vás na pěkném rovném chodníku překvapí díra a upadnete, nárok na odškodnění máte – chodník se totiž nejevil jako poškozený. Pokud však je však chodník hrbolatý, máte rovnou předpokládat, že můžete upadnout.

Pravda, na chodníku před DONem jsou nerovnosti. Z ulice Letců na něj ale navazuje chodník nový, Gočárova třída je také lemovaná chodníkem, který je někde v lepším, někde v horším stavu.

„Stav chodníku nebyl náhle změněn tak, aby chodec nemohl tento stav předpokládat. Po důkladném šetření jsme dospěli k tomu, že pád byl bohužel opravdu způsoben stavebním stavem chodníku, a tím odpovědnost města za škodu nevznikla," uzavírá „případ" mluvčí magistrátu.

Cítíte se škodní? Postupujte takto
Zakopnout o nerovný chodník a způsobit si zranění může každý. O případné odškodnění se můžete obrátit na město –  tedy pokud je chodník v jeho vlastnictví, což nemusí být pravidlo.
„V případě, že chodci vznikne škoda a on se domnívá, že je oprávněn požadovat od města odškodnění, je třeba stručně popsat událost, pokud možno připojit jednoduchý nákres (mapku) se zakreslením místa úrazu a fotodokumentaci místa úrazu, případně uvést kontaktní údaje na svědky události, uvést, jakou náhradu požaduje a doručit tuto žádost městu," přibližuje nejlepší postup mluvčí hradeckého magistrátu Magdaléna Vlčková. Příslušný odbor poté každou žádost posuzuje individuálně a velice důkladně vše prověřuje. Hlavní slovo má však stále zákon. Závěr tak pro poškozeného nemusí být vždy příznivý. Stejně jako v případě Marty Trumhové, která podle magistrátu „nepřizpůsobila svou chůzi stavu chodníku". Jinými slovy: Za úraz si paní podle magistrátu může sama a žádné odškodnění ať tedy nežádá. Chodník je sice hrozný, ale tak to zkrátka je, zříkáme se odpovědnosti.