Branný závod je otevřený závod pro čtyřčlenné smíšené týmy. Na poměru mužů a žen v týmu nezáleží (2 muži a 2 ženy, 3 muži a 1 žena a naopak).

Všichni účastníci musí být starší 18 let. Při startu se závodníci zavazují, že

ZÁVODU SE ÚČASTNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

V průběhu celého závodu je zajištěno zdravotní zabezpečení

KDY: 2. května 2007

KDE: V 15:00 na hřišti u Nového internátu FVZ UO, Heyrovského 1213

Vyhlášení výsledků: 19:00 v AC klubu

Závodníci běží podle plánu a na trase plní zadané úkoly

1. Střelba z malorážky

2. Překonávání překážek

Pořadatelé Majáles 2007