Po celý rok rezonovala snaha přednášejících lektorů a zájem studujících, naplňujících každý týden aulu fakulty. V závěrečném testu studenti obstáli, a tak mohli být promování v historickém Karolinu v Praze. Nádherný zážitek udělal tečku za užitečným rokem přihlášených studentů. Velký dík za organizaci patří proděkance Aleně Stoklasové a Boženě Juraškové. Nejen získané užitečné vědomosti, ale jako bonus došlo k uzavření nových přátelství, které člověk v tomto věku nejvíc potřebuje, aby nežil sám.

Oldřich Suchoradský