Nabitý program absolvovali ve středu 19. září 2007 ve východních Čechách DDr. Axel Diekmann se synem Alexanderem, hlavní akcionáři vydavatelství VLTAVA–LABE–PRESS, a.s. (na snímku níže), které produkuje i Deníky v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Společně se členy představenstva si prohlédli vydavatelský dům a tiskárnu v Hradci Králové a během odpoledne navštívili redakce v Rychnově nad Kněžnou, Pardubicích a Chrudimi.

Základní údaje o společnosti

Periodický tisk
Průměrný denní náklad všech titulů VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., tedy zhruba 400 tisíc výtisků, které si denně přečte cca 1,3 miliony čternářů, představuje 25% trhu s novinovými tituly.

Objem inzerce meziročně roste a potvrzuje tak, že společnost VLTAVA-LABE-PRESS a.s. je klíčovou firmou na novinovém trhu.

Tiskárny
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., má vlastní tiskárny v Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Praze a Olomouci.
Tiskárny jsou neustále rozšiřovány a modernizovány.

Pracovní síla

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., má stabilně cca 1500 stálých zaměstnanců.

Finance

VLTAVA-LABE-PRESS a.s. je solventní a finančně stálá společnost se základním kapitálem přesahujícím 60 milionů EUR a s ročním obratem větším než 70 milionů EUR.

Inzerce

VLTAVA-LABE-TISK, a.s. každoročně zvyšuje podíl na reklamním tiskovém trhu. Reklamní výnosy potvrzují vedoucí pozici na trhu a představují zhruba 1/5 tiskového reklamního trhu.

Kdo je Alexander Diekmann?

Alexander Diekmann (28), vystudoval Ekonomiku a Management v Norimberku a Mnichově. Pracoval v zahraničí jako konzultant a předloni na podzim u titulu Irish News v irském Dublinu. Navzdory svému oficiálnímu zařazení jako “Vedoucí tiskárny” v Pasově se živě zajímá o nové technologie a internet. Předloni zavedl pravidelné Internetové workshopy celé skupiny VGP, k výměně zkušeností a synergiím v rozvoji našeho internetového podnikání vůbec.

Zoltán Morvai: VLP se mění, a proto na trhu uspěje

"Máme podmínky pro naprostý úspěch na trhu a uspějeme," říká předseda představenstva VLP Zoltán Morvai v rozhovoru, ve kterém se vyjádřil k často diskutovaným tématům ve firmě…

Vydavatelství Vltava-Labe-Press prošlo v poslední době celou řadou změn. Chystají se nějaké další?
VLP výrazně zmodernizovala vydavatelství. Pracujeme na kvalitních počítačích, konečně začínáme mít moderní software, ať už redakční, inzertní či produkční, což je v naší rozsáhlé firmě velmi důležité. Velice rád vidím, že se nám i přes některé potíže daří zvládat i velmi náročnou fázi zavádění těchto systémů. Takže na podzim už bude celá Vltava-Labe-Press pracovat v jednom redakčním a v jednom inzertním systému. Jsem přesvědčen, že se nám do té doby podaří vychytat problémy, které se dnes v některých částech systémů vyskytují.

Spustily se také nové weby…
Pohled na internet nebo intranet mne fascinuje každý den. Já se v podstatě mohu z jakéhokoliv koutu země podívat, jak naše noviny vypadají. Co vyšlo v Ostravě, Olomouci nebo třeba Plzni.

Jaká je další strategie pro rozvoj Deníků?
Základem je nyní dělat kvalitní noviny. Změn už bylo dost. Teď se musíme dobře zapracovat v novém systému.

Jak se na vývoj ve VLP dívá její většinový majitel?
Je velmi spokojený. Vidí, že noviny vypadají lépe a moderně. Dalším krokem je vylepšit obsah. S většinovým majitelem se o prázdninách v Pasově setkalo celé představenstvo VLP, abychom mohli uceleně odprezentovat změny, které se udály v uplynulém roce, ale také záměry pro příští měsíce a pro rok 2008.

A jak prezentace dopadla, jak na ni majitel firmy reagoval?
Budu stručný: pan Diekmann uskutečněné i plánované kroky jednoznačně podpořil. Učinil tak ostatně už několikrát v minulých měsících. Majitel chápe, že některé změny firmu bolí a ví, že jsou nezbytné zejména proto, že řada věcí se v minulosti nevyvíjela tak, jak měla. Firma především málo investovala do svých lidí a do svého rozvoje , a to se teď mění a bude měnit.