Podobně tomu bylo i ve středu odpoledne, kdy nové Hradečánky přivítali spolu s vedením města právě i herci Divadla Drak. Noví občánci dostávají stříbrnou pamětní minci, domovský list a volnou vstupenku do divadla. Podle ohlasů je akce příjemným zážitkem pro rodiče i příbuzné dětí. Akce je určena všem novorozeňatům s trvalým bydlištěm v Hradci Králové. Dalším termínem Vítání občánků bude 8. únor.