Zatím poslední dostupné informaci hovoří o rekonstrukci pouze pomocí městské kasy. Ovšem po volbách, které nejen Hradečáky čekají už v pátek a v sobotu, může být vše jinak. Proto se Hradecký deník zeptal lídrů politických stran a hnutí, jak by situaci vyřešili podle svého.

Téměř všichni kandidáti na primátora se shodují, že je potřeba opravit Velké náměstí. To už se radnici nedaří roky. Peníze by prý byly, chybí ovšem souhlas některých majitelů domů, kteří rekonstrukci bojkotují.

„Štvou mě průtahy v rekonstrukci Velkého náměstí, Hradec si zaslouží pěkné historické náměstí, které není poblité asfaltem a zastavěné auty," postěžoval si Martin Šrám na facebookových stránkách Hradeckého deníku.

Kdo bude rozhodovat o osudu téměř sto tisíc lidí, se dozvíme už tento týden. Ostatně Hradečáci mají osud svého města ve svých rukou. Záleží na nich, koho do sedmatřicetičlenného zastupitelstva vyberou.

Nejen velké investice. Lídři chtějí opravovat i chodníky

Hradec Králové - Každý z lídrů volebních stran či hnutí dostává v těchto novinách prostor pro vyjádření svého názoru. Čtenáři si tak mohou udělat celkový obraz o kandidátech na starostu. Hradecký deník se tentokrát zeptal všech sedmi kandidátů na starostu v Třebechovicích pod Orebem. Rozsah dostal každý stejný, záleželo jen něm, zda ho využil v maximální délce či nikoliv.

Otázky, které jsme lídrům předložili, znějí takto: 1. Jakým investicím ve městě byste dali v příštích čtyřech letech přednost? 2. Jakým způsobem by se podle vás měl postavit fotbalový stadion?

Anketa Deníku - váš názor

VÁCLAV VÍŠKA, ANO2011, proděkan fakulty:

1. V příštích čtyřech letech bude nové vedení radnice řešit projekty, které jsou již schválené. Nicméně lze stanovit několik priorit. Počínaje rekonstrukcí Velkého náměstí, vybudováním parkoviště typu park and ride, rekonstrukce Třídy Karla IV. a s tím související revitalizací podchodu. A pak samozřejmě fotbalový stadion.

2. Jednoznačně variantou, která bude nejméně nákladná pro městskou kasu a která zachová první ligu ve městě.  Ukazuje se, že ideální je varianta bez lobbistů.  Takže město nejspíš postupně opraví stadion na vlastní náklady.

MILAN JAROŠ. ČSSD, vrchní inspektor ČOI:

1. Výstavba startovacích bytů, sociálního bydlení a bydlení pro seniory, dokončení revitalizace tř. E. Beneše, dále by měly být revitalizovány Gayerovy a Vrbenského kasárna, hlavní třídy města a oprava Velkého náměstí.

2. Prosazujeme variantu, která bude pro město ekonomicky nejvýhodnější a povede nejrychleji ke svému cíli. Pokud se po ukončení smlouvy s ECE nesežene jiný partner, bude nejvýhodnějším řešením provézt opravu po částech v rámci rozpočtových možností města.

JAN HÝSEK, DOMA 
v Hradci, lékař a podnikatel:

1. Chceme se koncentrovat na rekonstrukci stadionu v Malšovicích a rekonstrukci Velkého náměstí. To jsou investice, které rozpočet značně zatíží. Současně chceme výrazně zlepšit stav financí našeho města a zastavit velmi nepříjemné tempo zadlužování městské kasy. Chceme se tedy zaměřit na to, co Hradečáci skutečně potřebují a na co má město dostatek finančních prostředků. A to jak na výstavbu, tak i na další provoz. Je třeba myslet na desítky let dopředu.

2. Jsme pro rekonstrukci v režii města bez obchodního centra. Může být i postupná a to tak, aby Hradec mohl pokračovat v nejvyšší soutěži. Uvidí se, zda s tradičními lízátky či ne. My bychom je chtěli zachovat. Jsou jedním ze symbolů Hradce. Ještě lepší varianta je najít velkého sponzora nebo kupce a stadion postavit za jeho peníze.

Všesportovní stadion v Hradci Králové.JOSEF PETERA, Hradec náš DOMOV (bezpp), podnikatel:

Hradeckému deníku se nepodařilo zajistit jeho odpověď.

ZDENĚK FINK, HDK, primátor:

1. Ptáte-li se na jednu, pak je to jednoznačně rekonstrukce  Velkého náměstí

2. Postupná přestavba za provozu na vyhovující prvoligový stadion a pouze jako sportoviště.

FRANTIŠEK ŘEHOUNEK, HRADEČTÍ PATRIOTI, OSVČ:

1. Je mnoho investic, které každé město velikosti Hradce Králové musí řešit průběžně, tedy opravy a údržba komunikací, příprava pozemků, projektů… Pokud jde o investice svou povahou výjimečné, pak především dokončení Benešovy tř.,  Velkého náměstí, Vrbenského kasárna, třídu Karla IV. a samozřejmě fotbalový stadion.

2. Rychle, vždyť hradecký fotbal z důvodu neexistence vyhovujícího stadionu již má pomyslný „nůž na krku". Pokud se nepodaří nalézt investora, je nutné najít nejhospodárnější, nejrychlejší ale také užitně nejlepší variantu.Velmi bychom si přáli, aby v každém případě do přípravy projektu mohli svými zkušenostmi promluvit i ti, pro které stadion vznikne, tedy hradečtí příznivci Votroků.

ANETA MACLOVÁ, Koalice pro Hradec (bezpp), náměstkyně primátora:

1. Rozhodně je potřeba provést rekonstrukci Velkého náměstí, Severních teras, Vrbenského a Gayerových kasáren, ZUŠ Střezina, pokračovat v revitalizaci Benešovy tř., bývalé koželužny v Kuklenách, prostoru u Aldisu, dořešit křižovatky Mileta a U Koruny, pokračovat v zateplování a další modernizaci školských zařízení, urychlit přestavbu fotbalového stadionu.

2. Stadion by měl projít postupnou rekonstrukcí v souladu s předpisy fotbalové asociace a přáním diváků být u toho. Je potřeba zadat studii proveditelnosti, sestavit časový harmonogram jednotlivých etap při nepřerušeném provozu, sestavit finanční plán, zahájit co nejdřív vlastní realizaci. Předpokládáme náklady cca 250 mil.  Lízátka vítána.

LUBOMÍR ŠTĚPÁN, KSČM, projektant:

1. Upřednostňuji investice třeba méně viditelné, ale pro občany potřebné. Příklad: vybudování chodníku na Husově ulici, aby děti nemuseli chodit do nového planetária a do školy po silnici. Podporuji regeneraci Benešovy třídy, je hodně zanedbaná a místy i nebezpečná. Rád bych zrekonstruoval bytové domy v majetku města, aby nebyly ostudou a nepadaly nám na hlavu.

2. Nový fotbalový stadion je nezbytně nutný, pokud v Hradci Králové chceme slušný fotbal na slušné úrovni, pro 3. ligu je vyhovující. Moje představa je postavit moderní víceúčelový stadion odpovídající požadavkům FAČR a UEFA, v co možná nejkratším čase a za co možná nejméně peněz. Případné obchodní centrum vedle stadionu mi sice vadí, ale pokud umožní postavit stadion v relativně krátké době a investici nám zlevní, tak proč ne.

MARTIN SOUKUP, ODS, náměstek primátora:

1. Když nepočítám drobné a již rozpracované  stavby, jako např. rekonstrukci Kina mladých v Malšovicích na taneční centrum, rekonstrukci kostelíka sv. Mikuláše v Jiráskových sadech, pokračování revitalizace Benešovy třídy, dokončení rekonstrukce zimního stadionu,  revitalizaci pěší zóny, tak jsou to bezesporu dvě stavby na které občané čekají… Fotbalový stadion a rekonstrukce Velkého náměstí.

2. Především bych nahradil slovíčko měl, slovem můžeme. Určitě se budou nějakou dobu po volbách tříbit názory. Pravděpodobně se bude postupovat po etapách a financovat kombinací úvěru a vlastních zdrojů.

VÍTĚZSLAV JANKŮ, Otevřená radnice pro Hradec Králové s Úsvitem přímé demokracie (bezpp), dopravní inženýr:

1. Především bychom chtěli rekonstruovat fotbalový stadion v Malšovicích bez účasti developerů. Rádi bychom vytvořili dotační programy pro živnostníky a malé a střední podnikatele. Chtěli bychom dotáhnout rekonstrukci Velkého náměstí a uvést do pořádku vnitřní okruh města. Silnice v centru jsou v katastrofickém stavu. Rádi bychom tlačili na ŘSD, aby byla kamionová doprava vytlačena mimo město.

2. Rekonstrukci fotbalového stadionu by mělo mít ve své režii město. Přikláníme se k postupné rekonstrukci bez účasti developerů a jejich projektů na stavbu dalších obchodních a nákupních center ve středu města Hradce Králové.

DENIS DOKSANSKÝ, Starostové a nezávislí pro Hradec Králové (STANhk) – Naše město, naše věc (bezpp), ředitel Centra Sion:

1. Jsem členem komise místní samosprávy v Malšovicích a stydím se, když tam chodí lidé, kteří žádají o vybudování chodníku v Malšovicích 10 i 16 let a na městě si je posílají jako v pohádce o slepičce a kohoutkovi. Zdá se mi, jako by politici mnohdy zapomněli, že město není magistrát, ale lidé, kteří zde žijí a pracují. Tento přístup bychom určitě chtěli změnit. Tedy přednost bychom dali primárně dlouho neřešeným investicím, jež mají obyvatelé ve svém sousedství.

2. Jsem pro vybudování účelného stadionu v režii města, bez obchodního centra a nejlépe i se zachováním tzv. lízátek. Věřím, že pokud nepůjdeme cestou megalomanských projektů, může mít Hradec v blízké době stadion, za nějž se nebude muset stydět a kde bude na fotbal skutečně vidět.

Stavba nového chodníku v hradecké ulici V Lipkách.JAKUB FRYDRYCH, Svobodní, vedoucí a kouč:

1. V souladu s naším programem vidíme investiční priority především v opravě infrastruktury, chodníků, silnic. Uvědomujeme si i nutnost rekonstrukce Velkého náměstí, ke které však máme dílčí výhrady. Vstřícně se stavíme i k investicím do zlepšení dopravní situace v Hradci Králové.

2.  Řešení fotbalového stadionu nesmí zatížit městský rozpočet. Ač je stadion jistě důležitý pro část obyvatel Hradce, neměli by jej platit ze svých daní všichni. Už jen proto, že fotbal je standardní komerční zábavou, a k jako takové bychom k ní měli přistupovat. Situace, kdy jsou klub a stadion dotovány městem, jen přispívá ke korupci a možnosti prosazovat osobní zájmy jednotlivců na úkor všech obyvatel města. Stadion by tedy měl být postaven a provozován za peníze investora z komerčního sektoru.

JINDŘICH VEDLICH, TOP09, náměstek primátora, VŠ pedagog:

1. Určitě by mělo město rekonstruovat Velké náměstí, Vrbenského a Gayerovy kasárny – pokud to bude možné v jedné investiční akci spolu s Žižkovými sady a Severními terasami, Malý Labský náhon v Kuklenách. Město by mělo dokončit další etapy rekonstrukce Benešovy třídy a vystavět cyklostezku do Pardubic. Určitě bychom měli zahájit první etapu rekonstrukce ZUŠ v areálu bývalé ZŠ Jih.

2. Po odstoupení developera město musí rekonstruovat fotbalový stadion samo. Představenstvo FC již jedná s Fotbalovou asociací ČR o nutných úpravách, které budou potřebné pro to, aby se mohla hrát nejvyšší soutěž i v příští sezóně. Rekonstrukce bude rozdělena do několika etap, začne se úpravami východní tribuny. Bude možné částečně využít projektovou dokumentaci západní tribuny projektu Park Malšovice.

ALEXANDR HRABÁLEK, VPM (bezpp), proděkan a emerit. děkan Farm. fak. UK:

1. Je bezpodmínečně nutné konečně opravit Velké náměstí a vytvořit z něj plochu kypící životem. Dále je nutné rekonstruovat (či vystavět) dopravní tepny města – křižovatku Koruna a křižovatku Mileta. Budeme podporovat rekonstrukci Pajkrovy flošny na VŠ klub a výstavbu sportovního centra při UHK

2. Projekt s firmou ECE byl od počátku pochybený a nekvalitní, proto vyvolal značný odpor obyvatel, a proto pro něj VPM jako jediný subjekt v tehdejším Zastupitelstvu nehlasoval. Vzhledem ke značné ceně, budeme podporovat výstavbu stadionu městem, podle finančních možností i po etapách. Podobný model v České republice existuje a funguje.

ADAM ZÁRUBA, Změna pro Hradec a SZ s Piráty (bezpp), zastupitel města, předseda neziskové organizace:

1. Naše TOP 3 priority: 1. rekonstrukce Velkého náměstí; 2. další etapy revitalizace Benešovy třídy; 3. parkovací dům u Fakultní nemocnice

2. V případě stadionu prosazujeme vypsání otevřené architektonické soutěže na jeho rekonstrukci bez obchodního centra a s jasně stanovenými podmínkami (určení maximálních investičních nákladů, zachování „lízátek", zeleně a výtvarných děl před vstupem do stadionu). Jako vzor bereme rekonstrukci stadionu ve slovinském Mariboru. Financování by mělo být provedeno takovým způsobem, aby nedošlo k výraznému ekonomickému zatížení města (např. rozložení splácení stavby do delšího časového úseku). V areálu Malšovického stadionu by měl být také prostor pro veřejně přístupné sportovní a rekreační aktivity, které by území oživily.