Rekonstrukce této krajské silnice bude rozdělena do dvou etap a její součástí budou i opravy a stavby nových chodníků podél této komunikace.

Zatímco kraj bude investorem rekonstrukce silnice, město opraví chodníky. „Město bude hradit náklady spojené s opravami stávajících chodníků, a tam, kde komunikace pro pěší podél silnice nejsou, vybudují se nové,“ uvedl náměstek primátora Jiří Bláha. Součástí městské investice bude také osvětlení nad značenými přechody pro chodce, potřebné přeložky a přípojky plynu či sadové úpravy ve volných plochách. Celková délka opravovaného úseku Lhotecké ulice od křižovatky u Stříbrného rybníka až po hranice katastrů Malšova Lhota a Malšovice je téměř 1400 metrů.

Rekonstrukce bude rozdělena do dvou částí. V první etapě se bude opravovat úsek od Stříbrného rybníka po ulici K Břízkám, v druhé zbývající část. Zda se opravdu začne opravovat už v květnu, záleží na otevření mostu ve Svinarech. V průběhu rekonstrukce Lhotecké ulice totiž bude pro obyvatele Malšovy Lhoty a Svinar jediným spojením s městem právě tento nový most.