Rodiče dětí, které jsou ve škole neposlušné, mohou s učiteli nově uzavírat smlouvy. Jedná se ale spíš o dohodu mezi školou a rodiči, kteří mají dohlédnout na problémové chování svých dětí. Závazky vyplývající ze smlouvy totiž nelze právně vymáhat.

Do programu se zapojily i Speciální školy Hradec Králové sídlící v Hradecké ulici.

Pokud dítě v hodinách vyrušuje nebo nepíše své domácí úkoly či neposlouchá učitele, mělo by docházet k postihům.

Odborná veřejnost tvrdí, že musí být jasně daná pravidla. Jako nejúčinnější se jim zatím jeví dočasné vyloučení ze školy, kam dítě chodí. Učitelé by tak získali účinnou zbraň, jak zacházet se školáky hříšníky, kteří „zapomínají“ na plnění svých povinností. Protože se jedná o pilotní program, vymahatelnost smluvních závazků je zatím problematická.

Uzavřené smlouvy nejsou vymahatelné

„Zatím jsme ještě žádnou smlouvu neuzavřeli. Je teprve začátek školního roku. Ty smlouvy jsou určeny dětem, s kterými to opravdu nejde,“ řekl ředitel hradeckých speciálních škol Pavel Svoboda. Program bude trvat rok.

„Smlouvy chceme uzavírat podle potřeby. Problémových dětí máme víc. Myslím, že je dobré zkusit každou možnost,“ prozradil Svoboda. Sepsání smlouvy přitom předchází: Jednání třídního učitele s žákem, preventistou a výchovným poradcem. Další v pořadí je sezení s rodiči a následně Individuální výchovný program spolu se smlouvou s rodiči.

Ta je ovšem podepsána jen v případě, že rodiče souhlasí. „Neexistuje vymahatelnost tohoto požadavku. Nehrozí vůbec žádné sankce, kromě standardních, které umožňuje školská legislativa a byly využívány i doposud. Ze školy být děti vyloučeny nemohou,“ dodává Pavel Svoboda a zároveň situaci upřesňuje: „Když nebude docházet k plnění povinností ve smlouvě, budeme dále jednat s rodiči a přizvanými pracovníky.“ Některé školy vidí pilotní program smluv mezi rodiči zlobivých dětí a školou jako problematický.

„Uvažovali jsme o tom, avšak pořád si myslím, že pokud jsem schopen se domluvit na základě dohody s rodiči, je to lepší než smlouva bez vymahatelnosti. Tradičně takové žáky řešíme s magistrátem a jeho příslušnými odbory. Kromě toho máme i školního psychologa,“ uzavřel ředitel hradecké základní školy Úprkova Petr Lehký.