Jak napovídá název konference, její účastníci se budou věnovat rozvoji teorie i aplikacím matematiky v ekonomii. Konference se zúčastní na 150 matematiků, především ze zemí V4, ale i z jiných evropských zemí nebo z Íránu a Japonska.

Konference se bude zabývat mnoha tématy, mezi která patří operační výzkum, ekonometrie, vícekriteriální rozhodování a další.