Umístit dítě s mentálním i fyzickým postižením do školky může být pro rodiče na Hradecku velký problém.

Speciální mateřské školy fungují v regionu pouze dvě. Jen jedna z nich je státním zařízením zřizovaným Královéhradeckým krajem. Od jara příštího roku přibude ještě jedna soukromá mateřinka.

I sami úředníci přiznávají, že naplněnost školek je stoprocentní a další by se hodila.

Druhým dechem však dodávají, že v dnešní době je velmi důležitá a upřednostňovaná integrace těchto dětí do standardní mateřské či základní školy.

„Pokud je to jen trochu možné, je mnohem lepší začlenění do běžné třídy. Dítě, které není mentálně postižené, se může za pomoci asistenta velmi dobře začlenit,“ uvedl vedoucí odboru školství Královéhradeckého kraje Pavel Jankovský.

Avšak děti s mentálním i fyzickým postižením většinou nemají jinou možnost než navštěvovat speciální zařízení.

„Zájem rodičů o umístění potomka do speciálních mateřských škol stoupá. Prosazujeme však spíše jeho začlenění do běžné třídy,“ potvrdila Dagmar Buršíková z krajského odboru školství. Je to podle ní jeden z možných důvodů, proč pro celý hradecký region je jen jedna státní mateřinka.

Rodiče tak mohou využít soukromé zařízení Prointepo, která nabízí nejen mateřinku, ale rovnou i základní školu. Od jara se rozhodla také organizace Daneta uvést do provozu zařízení pro předškoláky. To nabídne celkem 22 míst.

Myšlenku začlenění mezi zdravé děti však prosazují i samotní pracovníci zařízení pro postižené.

„Právě v mateřské škole je šance na začlenění ideální. Na základních školách je to už problematičtější,“ říká ředitelka Základní školy a praktické školy Daneta Monika Bourová. Ta povede i nově vzniklou mateřskou školu.

V okrese tak budou fungovat dvě soukromé mateřské školy a jedna státní. Rodiče, na které se nedostane ve státní školce, si nejspíš budou muset připlatit. „Není to tak. Chceme výši poplatku stanovit tak, aby odpovídal průměrné výši v ostatních mateřinkách ve městě,“ oponuje Bourová.

Celková kapacita tří zařízení je kolem 90 míst. „Není však možné omezit možnosti jen na okres Hradec. Rodiče často dojíždějí po celém kraji, kde je speciálních zařízení několik,“ dodal Pavel Jankovský. (sir)

Speciální školky zřizované krajem:

*  MŠ, ZŠ a Praktická škola Hradec Králové, Hradecká – pro děti s kombinovaný­mi vadami
*  SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova – dvě mateřinky, jedna pro děti s vadami sluchu a řeči, druhá pro děti s vadami zraku
*  ZŠ a MŠ logopedická, Choustníkovo hradiště
*  MŠ speciální Trutnov, Na Struze – pro děti s kombinovaný­mi vadami
*  Speciální ZŠ a MŠ Trutnov, Horská