V první polovině října se generálních zkoušek zúčastnilo 129 žáků všech maturitních tříd školy – čtyřleté obory SOŠ, čtyřleté obory SOU, denní i dálkové nástavbové. Každý ze studentů si vyzkoušel jednu nebo více zkoušek v obou verzích.

Celkem si mautritu zkusilo 91 procent žáků těchto tříd. Studenti složili dohromady 278 zkoušek z českého jazyka, cizích jazyků a matematiky v základní i vyšší verzi. Celkové výsledky žáků v těchto zkouškách zařadily školu nad republikový průměr. Nakonec jich prospělo 221, neuspělo 57.

Výborná připravenost generálky ze strany administrátora, školních komisařů i učitelů se projevila v dobré účasti, bezproblémovém průběhu zkoušek a bez výskytu chyb při vyhodnocování testů. Proti výsledkům zkoušek nebyla podána reklamace. (red)