Slavnostního ceremoniálu udílení medailí se zúčastnili také nejvyšší národní představitelé jednotlivých kontingentů působících na kábulském letišti. Současný velitel kábulského letiště plukovník Nils FRØISLAND osobně předal tuto medaili plukovníku MUDr. Zoltánu BUBENÍKOVI a dalším příslušníkům českého kontingentu.

„Začátky naší mise byly těžké i vzhledem k tomu, že jsme byli tlačeni časem na výstavbu polní nemocnice a jejího uvedení do provozu. Prací vás všech a plnou podporou ze strany velení KAIA (Kábulského mezinárodního letiště) jsme byli schopni tento úkol včas a beze zbytku splnit. Proto dnešní den považuji za významné ocenění vaší skvělé práce,“ uvedl ve svém projevu velitel 1. kontingentu plukovník Zoltán BUBENÍK.

„Je to pro vás významný den a s plným přesvědčením oceňuji nejenom vaši dosavadní činnost, kterou zde po dobu téměř čtyřměsíčního působení odvádíte, ale také spolupráci s ostatními kontingenty, které tu v rámci této mezinárodní mise působí“, doplnil slova českého velitele plukovník Nils FRØISLAND.

Příslušníci 1. kontingentu tak byli jako první v historii českých zdravotnických zahraničních misí – polních nemocnic oceněni medailí NATO za službu v misi ISAF.