Finanční dar předá zákonnému zástupci novorozence osobně při své návštěvě porodnice primátor města Zdeněk Fink. Zlatou pamětní medaili dostane miminko při příležitosti vítání občánků zřejmě v dubnu v Divadle Drak.

„Vítání občánků se stalo velice milou tradicí a je o něj v řadách občanů zájem. Jen v prosinci jsme v Divadle Drak přivítali téměř 80 dětí. I touto aktivitou chce město vyjádřit svoji podporu mladým rodinám. Spojení s vystoupením herců divadla je velice vděčné, líbí se také sourozencům miminek. V současné době herci připravují novou verzi svého minipředstavení," vysvětlila Anna Maclová, náměstkyně primátora.

Letos se jako první Hradečan narodil 2. ledna Damián v 10.34 hodin. Novorozenec vážil 4220 gramů a měřil 51 centimetrů. Na svět přišel císařským řezem. Loni se v hradecké nemocnici narodilo přes 2400 dětí, což bylo zhruba o dvě stě novorozenců více než o rok dříve.

Vítání občánků obnovil Hradec před šesti lety
Noví Hradečané dostávají u příležitosti vítání občánků stříbrné pamětní medaile, domovský list a volnou vstupenku do Divadla Drak.
Akce je určena všem novorozeňatům s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, tedy i těm dětem, které se narodily v porodnicích mimo Hradec Králové, ale mají ve městě trvalý pobyt. Slavnostní vítání občánků, které se týká dětí starších tří měsíců, obnovil Hradec Králové v roce 2009.