Hradec se během okamžiku rozdělil na dva tábory. Jeden hovoří o demokracii a svobodné volbě, druhý o možném utlačování a terorismu.

A co si o tom myslíte vy? Hlasujte zde

Čtenáři Hradeckého deníku mají poměrně jasno. V anketě, která byla na webových stránkách spuštěna začátkem týdne už svůj názor projevilo bezmála tisíc čtenářů.

Výrazně mezi nimi převažuje názor, že by podobné centrum v Hradci Králové stát nemělo. „Naši předkové bojovali za naši identitu a naši víru, a tito hosté si tu chtějí postavit svatostánek. Mám-li víru v něco, tak mi nevadí si koupit letenku a odcestovat natrvalo tam, kde jsem doma. Chci-li tu žít a pracovat, nic mi nebrání přijmout zvyky, jež naši předkové vytyčili, a my dědicové je musíme chránit,“ říká v diskusi Vasil Ceral z Nedělišť.

Tolerance se stala jedním z klíčových slov obou táborů.

„Tolerance musí být oboustranná. Ale není. V Íránu či jiné zemi si křesťané své svatostánky nesmějí postavit a dokonce je nemilosrdně požadováno, aby se ženy i muži chovali podle jejich zvyklostí. Nedovolil bych ani šátky na hlavách jejich žen, stejně jako naše ženy u nich musejí schovávat pod šátek vlasy. Jsme evropský národ, základem naší kultury je křesťanství,“ tvrdí čtenář Rudolf Lusk.

„Když tu mohou být křesťanské kostely, židovské sinagogy, proč by tu nemohly být muslimské mešity? Nemám nic proti muslimům, naopak. Jsou milí a chovají se slušně. Bohužel řada lidí je odsoudí za to, že jsou teroristé. Což ale není pravda. Na světě je miliarda a půl muslimů a z toho zhruba 8000 z nich jsou teroristé a navíc islám terorismus odsuzuje. Teroristé se za islám pouze schovají, lépe řečeno za korán. Takže já nejsem proti,“ uvedl čtenář, který si říká Kido.

Dosavadní výsledky ankety:


Jste pro stavbu mešity v Hradci?*

PRO STAVBU 19 hlasů
PROTI STAVBĚ 958 hlasů
NEVÍ 2 hlasy

*průběžné výsledky, stále se hlasuje

(red)