Rozpočet na příští rok schválili včera na svém jednání hradečtí zastupitelé. Počítá se schodkem dvacet milionů korun.

Hodnota celkových příjmů činí 1,73 miliardy korun, celkové výdaje jsou 1,75 miliardy korun. Jednou z největších investičních akcí příštího roku bude rekonstrukce Základní umělecké školy Střezina, či zahájení stavby nového fotbalového stadionu.

„Jsem rád, že se konečně po dlouhých letech podaří opravit tuto uměleckou školu," řekl primátor města Zdeněk Fink.

Převažujícím zdrojem příjmů Hradce jsou daňové příjmy. Ty byly na základě letošního průběžného plnění navýšeny o 63 miliard oproti rozpočtu roku 2016. Hodnota běžných výdajů činí 1,58 miliardy.

„Meziroční navýšení výdajů je převážně způsobeno aplikací nového nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Obdobně byly posíleny dotace na mzdové náklady takzvaných městských organizací, například Dopravního podniku," uvedl primátor.

Investice budou činit 125 milionů korun. Směřovat budou zejména do rekonstrukce objektu Základní umělecké školy Střezina a do zahájení stavby fotbalového stadionu v Malšovicích. Radnice předpokládá, že celkové investice města budou v příštím roce nakonec výrazně vyšší než schválených 125 milionů korun. Město totiž letos do rozpočtu roku 2016 zařadilo přibližně 50 investičních akcí za 256 milionů korun, u nichž se předpokládá realizace hlavně v roce 2017. Převod těchto investic do rozpočtu roku 2017 by se měl odehrát až rozpočtovými změnami v příštím roce.

Součástí výdajů je i specifická rezerva na Integrované územní investice ve výši 44 milionů.

Ačkoli je rozpočet schodkový a má ho pokrýt půjčka, vedení města předpokládá, že nakonec bude vyrovnaný.

Ke krytí schodku poslouží dlouhodobý investiční úvěr. „Pro úvěrové zpracování byla vybrána obnova ZUŠ Střezina v objemu 160 milionů korun. Pro rok 2017 předpokládáme čerpání 110 milionů korun," poznamenal primátor. Zdeněk Fink (Hradecký demokratický klub)

V průběhu roku dojde ke splátkám dříve přijatých úvěrů ve výši 46 milionů korun. Zadluženost města bude mít na konci roku hodnotu 733 milionů. Podle primátora Finka je to naprosto v normě. „Ukazatel roční dluhové služby dosáhne hodnoty 3,4 procenta, za kritickou je přitom považována hodnota 30 procent," dodal.

Nejsilnější opoziční klub hnutí ANO označil rozpočet za neambiciózní a snadno splnitelný. Zastupitelka Monika Štayrová (ANO) vedení města vyčetla, že rozpočtový výhled na roky 2018 až 2022 vůbec nepřiznává miliardovou investici do rekonstrukce panelákové Benešovy třídy, ačkoliv tuto investici radnice připravuje. Město by podle Štayrové mělo zvážit vytváření rezervy na investici do Benešovy třídy. I podle Martina Hanouska z opoziční Změny pro Hradec v rozpočtu a v rozpočtovém výhledu chybějí prioritní investice. Vedle Benešovy třídy podle něj chybí v rozpočtovém výhledu další výdaje na malšovický stadion. Poukázal na to, že v plánech města se počítá s výdajem na stadion 100 milionů korun jen pro roky 2017 a 2018, ale celý má stát 400 milionů korun. „Kde je těch 300 milionů korun? Čísla (rozpočtu) vůbec neodpovídají skutečnosti a záměrům vedení města," řekl Hanousek. Primátor Zdeněk Fink na výtky k financování Benešovy třídy uvedl, že na její rekonstrukci bude tvořen fond. U stadionu je podle něj uvažováno s financováním úvěry a město má také od fotbalového svazu příslib dotace ve výši přes 100 milionů korun.

Rozpočet na příští rok mají od minulého týdne schváleny také další dvě větší města okresu. Na prosincovém zasedání zastupitelstva města došlo ke schválení rozpočtu na rok 2017. Ten má být deficitní. Předpokládaný schodek je necelých třicet tisíc korun. K vyrovnání deficitu město využije vlastní prostředky, získané hospodařením v předchozích letech. Největší investicí pro následující rok by pro město měla být výstavba nového informačního centra. Dále by mělo dojít například k opravě několika chodníků nebo výměně vánočního osvětlení náměstí a ZUŠ.

Minulý týden schválil rozpočet na rok 2017 i Nový Bydžov. Oproti letošnímu roku došlo k jeho navýšení. Město bude hospodařit s částkou 171 milionů korun.

„Rozpočet pro příští rok bude schodkový, protože je do něho zařazeno hodně investičních akcí. Schodek také vznikl z administrativních důvodů, proto je financován hlavně z přebytku z minulých let," uvedl starosta Nového Bydžova Pavel Louda s tím, že schodek by měl být patnáct milionů. Největší investicí města bude v příštím roce pokračující rekonstrukce ulice Havlíčkova a Karla IV. „Pokud bychom získali dotace, chtěli bychom postavit i dům s pečovatelskou službou, který by stál 25 milionů korun," dodal Louda.