Na vybudování přibližně 23 kilometrů dlouhé cyklostezky mezi Hradcem Králové a Pardubicemi bude potřeba 130 až 140 milionů korun. Projekt má značnou šanci získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„To číslo je na první pohled hrozivé, ale určitě máme šanci na úspěch. Pokud se týká restartu projektu, oprášení projektové dokumentace práce, budeme potřebovat 340 tisíc až 350 tisíc korun. To není na dvě statutární města moc, není to nic, co bychom nezvládli,“ řekl náměstek primátorky Martin Bílek (Sdružení pro Pardubice). Nápad vybudovat mezi oběma městy cyklo– stezku není nový, existuje již téměř dvacet let a vlastní návrh trasy je hotov od roku 2009. Peníze chtějí města získat z evropských nebo národních fondů „Stovky lidí jezdí mezi oběma městy denně do práce nebo do školy. Pokud zvolí cestu na kole, kličkují mezi automobily na bicyklu a riskují tak život,“ říká náměstek královéhradeckého primátora Jindřich Vedlich. V Hradci se trasa napojí na stávající stezku u fakultní nemocnice a přes Třebeš povede po levém břehu řeky Labe ve směru na Pardubice ke Kunětické hoře, odkud již do Pardubic spojení vede.

„Trasu se budeme snažit vést v co největší míře podél řeky. Od ní se mírně odchýlí pouze na několika místech buď kvůli pozemkům, nebo kvůli biokoridorům. Pokud se vše podaří, mohli bychom alespoň s částečnými úpravami v úseku do Vysoké začít ještě letos,“ řekl Jindřich Vedlich. Trasa budoucí cyklostezky, která se také nazývá „stezka mechu a perníku,“ povede z Pardubic přes Ráby, Němčice, Dříteč, Vysokou nad Labem do Hradec Králové. Z velké části povede po břehu Labe a bude využívat polní cesty. Cyklisté by se jí mohli dočkat do pět až sedmi let. (jo)