Krajské město se postupně vylidňuje, Hradečáci se stěhují za jeho hranice. Podle studie, kterou si nechala radnice zpracovat, úbytek obyvatel bude i přes masivní bytovou výstavbu pokračovat také v dalších letech. Naopak některé obce u Hradce se rozrůstají.
Někdejší sídlo českých královen donedávna patřilo mezi stotisícová města, ovšem už to neplatí. Ze skupiny velkoměst vypadlo v roce 1997 a k 1. lednu loňského roku už zde bydlelo jen 95 tisíc obyvatel. Nic na tom nemění ani názor představitelů radnice, podle něhož v Hradci žije neoficiálně až 130 tisíc lidí. Nejsou zde přihlášeni k pobytu. Ještě hůře na tom jsou však sousední Pardubice, kde už nežije ani 90 tisíc lidí.
Ani výhled na nadcházející roky není příznivý. Město bude stárnout a počet obyvatel má i nadále klesat. Podle odhadu by počet obyvatel města měl za dvacet let dokonce klesnout pod devadesát tiisíc.
Naopak obce v okolí, které mají plochy vhodné pro bytovou výstavbu, rostou. Například v Černilově bylo za posledních zhruba patnáct let postaveno téměř 120 bytových domů. Podle tajemníka černilovského obecního úřadu Vojtěcha Šůstka přitom výstavba nekončí. V územním plánu obce ještě existují dvě větší lokality, kde by mohlo vyrůst po dvou desítkách domů. Podobné je to i v další obci na dohled od Hradce, v Předměřicích nad Labem. Tady v posledních letech vyrostly desítky nových domů. V lokalitě Na Obci se s výstavbou počítá i nadále.