Dopravní tubus měl vzniknout v rámci zdvoukolejnění vlakového koridoru spojujícího Hradec Králové s Pardubicemi.

Otevřený konec

„Po dohodě s předsedy zastupitelských klubů jsme nakonec vybrali variantu, která počítá se třemi mimoúrovňovými kříženími trati, ale pouze pro pěší a cyklisty," uvedl náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich a připomněl, že podzemní křížení automobilové dopravy s železniční je tím nebezpečnějším řešením. „Vzpomeňte si, co se stalo před lety v Březhradě, nedávno ve Studénce či před pár týdny v Kuklenách," připomněl Jindřich Vedlich železniční neštěstí na přejezdech, kde vyhaslo několik životů.

I proto si město dává „strýčka Příhodu" v podobě instalování rámu, který by v budoucnu měl být základem podkolejního automobilového tubusu. „Tento rám umožní našim následovníkům vybudovat plnohodnotné mimoúrovňové křížení pro individuální automobilovou dopravu," dodal náměstek a osvětlil, proč město „couvlo" a podzemní průchody umožní na Honkově, Bezručově a Kuklenské ulici jen pro pěší a cyklisty. „Došli jsme k závěru, že automobilový podjezd je těžko projednatelný. Hlavním důvodem je i protest části obyvatel přilehlých ulic. Případnými průtahy nechceme ohrozit samotné zdvoukolejnění, které je limitováno čerpáním dotací z programu Doprava II," uvedl Jindřich Vedlich a upřesnil, že stavba koridoru je plánována na roky 2018 až 2020. Odklon města od automobilového tubusu vítají i zástupci petentů z řad spolku Kaštanka. Těm se nelíbí, že by díky koridoru měla část kaštanové aleje padnout k zemi. „Tato zpráva je pro nás malým vítězstvím. Podle našeho názoru by to byl velký zásah, který by mohl ohrozit spodní vody," řekl Deníku zástupce petentů Ondřej Samek s dodatkem, že je však ještě třeba vyřešit otázky ohledně samotné kaštanové aleje. „To je teď pro nás priorita. V žádném případě nechceme blokovat stavbu dvojkolejné tratě na Pardubice. Existují varianty, jak stavbu provést a nevykácet spoustu krásných stromů, ať již jde o unikátní kaštanovou alej, nebo i řadu topolů stojících podél dětského hřiště," dodal Ondřej Samek.

Otázku Kaštanky teď řeší projektant stavby firma Sudop. „I my chceme, aby byl zásah do aleje co nejmenší a nejšetrnější," vzkázal petentům Jindřich Vedlich.