Přispět mladým lidem na studium bude možné prostřednictvím nadačního fondu, který zřizuje právě město. Nadační fond rozdělí peníze nadaným studentům, kteří dosáhli úspěchu v soutěžích, studují v zahraničí nebo mají za sebou kvalitní vědeckou práci. O finanční příspěvek se mohou hlasít i studující ve finančně nepříznivé situaci. Podmínkou je trvalé bydliště v Hradci Králové. Formuláře žádosti jsou k dispozici na webových stránkách města. Žádat o příspěvek je možné do 31. května.