Výdaje na investice významně vzrostou ve druhé polovině roku, kdy město bude hradit faktury ze zahájených staveb.

Mezi největší městské investiční akce letošního roku patří regenerace Benešovy třídy s předpokládanou hodnotou 200 milionů korun. Dalšími jsou rekonstrukce historické Bílé věže za 61 milionů korun a výstavba infocentra na Eliščině nábřeží za 43 milionů korun.

„Dokončena a předána do užívání již byla dostavba sportovní haly Třebeš, také skončily práce na rekonstrukci náměstí 28. října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská," uvedla Magdaléna Vlčková, mluvčí hradecké radnice.

V celoročním plánu upravený rozpočet města zatím počítá s příjmy 1,9 miliardy korun a výdaji 2,56 miliardy korun. Schodek 662 milionů korun město hodlá vyrovnat zejména penězi ušetřenými v minulých letech.